Svanemerkets krav til hoteller og andre overnattingssteder

Svanemerkede hoteller og andre overnattingssteder har lavt energiforbruk, bruker kjemikalier med lav miljøbelastning, og arbeider aktivt med å minske avfallsmengdene og vannforbruket.

5 minutter om Svanemerkets krav til hoteller og hva det innebærer i praksis

Produktgruppen omfatter alle typer hoteller og overnattingssteder – både med og uten restaurant og/eller konferansefasiliteter. 

En svanemerket virksomhet skal oppfylle ambisiøse miljøkrav og har tatt et helhetsgrep om miljøarbeidet knyttet til energi, vann, mat, avfall, biologisk mangfold, kjemikalier og innkjøp. Virksomheten skal arbeide strukturert og aktivt med å redusere sitt forbruk av ressurser og optimere driften.

Kravene omfatter blant annet:

 • Grenseverdi til energiforbruk.
 • Forbud mot fossil olje eller gass til oppvarming.
 • Energi- og CO2-reduserende tiltak for å begrense klimabelastningen
 • Grenseverdi til vannforbruk.
 • Vannreduserende tiltak, som sikrer effektiv bruk av vann.
 • Grenseverdi til restavfall.
 • Effektiv kildesortering, for å sikre mulighet for materialgjenvinning og utnyttelse av ressurser.
 • Forebygging av matsvinn.
 • Forbud mot engangsartikler i daglig servering.
 • Strenge miljøkrav til engangsartikler for catering, take away og fast food.
 • Servering av mat med fokus på miljø og bærekraft
 • Servering av en høy andel økologisk mat og drikke.
 • Sikring av at naturmangfoldet i hotellenes uteområde forbedres
 • Bruk av miljømerkede produkter til daglig rengjøring, oppvask og tekstilvask for å begrense uønskede kjemikalier.
 • Bruk av en rekke miljømerkede produkter og tjenester.
 • Opplæring av de ansatte, så alle blir engasjert i miljøarbeidet.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgifter Pris eks. mva*
Ny søknad 2 384 EUR
Søknad for ytterligere anlegg innen en kjede**, som søker om flere lisenser på en koordinert måte med en kontaktperson for søknadene1 625 EUR

Kontrollbesøk i Norden


Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR

Kontrollbesøk Europa (utenfor Norden)

1 625 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer


406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Søknad om fornyelse av lisens før lisensen har utløpt 1 192 EUR
Søknad om fornyelse av lisens før lisensen har utløpt for ytterligere anlegg innen en kjede**,
som søker på en koordinert måte med en kontaktperson for søknadene
812 EURSøknad om fornyelse av lisens etter at
lisensen har utløpt
2 384 EUR
Søknad om fornyelse av lisens etter at
lisensen har utløpt for ytterligere anlegg innen en kjede**, som søker på en koordinert måte med en kontaktperson for søknadene
1 625 EUR


Årlig lisensavgift
(færre enn 5 anlegg)
Pris eks. mva
Avgiftsgrunnlaget er omsetningen til den svanemerkede virksomheten ****
0,1 % av omsetningen opp til 1,8 millioner EUR* 
0,03 % for den delen av omsetningen som overstiger 1,8 millioner EUR* 
Minimumsavgift (per lisens)1 083 EUR* 
Maksimumsavgift (per lisens)4 334 EUR* 
Årlige lisensavgifter fra og med 01.01 2022 ved færre enn 5 anlegg
Årlig lisensavgift for kjeder**
med 5 eller flere anlegg
Pris eks. mva
Årlig lisensavgift (pr. lisens) ****Fastavgift på 1 731 EUR* pr. anlegg pr. år. 
Årlige lisensavgifter fra og med 01.01 2022 for kjeder** med 5 eller flere anlegg

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Kjeder defineres her som identisk merke/navn/konsept/brand som sertifiserer minst fem anlegg på nasjonalt nivå og søker om lisensene sammen på en koordinert måte og har koordinering også i løpet av lisensenes gyldighetstid.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke. Overføring av lisensen til et annet foretak faktureres med 406 EUR + mva.

**** For en ny lisens til et nytt anlegg faktureres ikke årlig lisensavgift samme år som søknadsavgiften – selv om lisensen innvilges det året. Ved fornyelse faktureres både fornyelsesavgift og årlig lisensavgift i det aktuelle året.