Svanemerkets krav til kaffetjeneste

En svanemerket kaffetjeneste har energieffektive kaffemaskiner, tilfredsstiller strenge miljø- og helsekrav til materialene som kommer i kontakt med drikkevarene, og bruker en høy andel sertifisert kaffe.

Produktgruppen omfatter all leveranse av kaffemaskiner, råvarer, service og vedlikehold.

Svanemerkede kaffetjenester skal oppfylle strenge miljøkrav ved å ta helhetsgrep om miljøarbeidet sitt. Det betyr at de skal arbeide strukturert og aktivt med sirkulær økonomi, energieffektivitet, råvarer som er sertifisert som mer bærekraftige og klimatilpasset transport.

Kravene omfatter blant annet:

  • Servering av høye andeler sertifisert kaffe, te, og kakao.
  • Bruk av energieffektive kaffemaskiner, som oppfyller strenge krav til helseskadelige stoffer.
  • Reparasjon og gjenbruk av deler og kaffemaskiner, som et tiltak for en mer sirkulær økonomi.
  • Jevnlig vedlikehold og service for å forlenge levetiden på kaffemaskinene og sikre god smak på kaffen.
  • Energi- og klimaeffektiv transport av råvarer og kaffemaskiner.
  • Renhold og rens av kaffemaskinene med kjemikalier som oppfyller strenge krav til miljø- og helseskadelige stoffer

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
Avgiftsgrunnlaget er omsetningen til den svanemerkede tjenesten inkl. alt
(maskinleie, service og levering av forbruksartikler).
0,3%
Minimumsavgift2 167 EUR 

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

Avgiftssystem gjeldende fra 01.01.2025

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av
vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:


406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
Avgiftsgrunnlaget er omsetningen til den
svanemerkede kaffetjenesten.
Omsetningen omfatter leveranse
og installasjon av kaffemaskiner, leveranse av
råvarer til kaffemaskinen og service og
vedlikehold
0,15 % av omsetningen til den svanemerkede
kaffetjenesten, opp til første knekkpunkt på
4,5 mill. EUR.


0,05 % av omsetningen til den svanemerkede
kaffetjenesten, for omsetning over 4,5 mill. EUR
Opp til andre knekkpunkt på 14 mill. EUR.

0,01 % av omsetningen til den svanemerkede
kaffetjenesten, for omsetning over 14 mill. EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
Maksimumsavgift for NordenIngen maksimumsavgift

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.