Svanemerkets krav til kjemiske byggprodukter som lim, sparkel, fugemasse, beis og lakk

Svanemerkede kjemiske byggprodukter tilfredsstiller strenge krav til kjemikaliene de inneholder, samtidig som de er effektive og har god kvalitet.

Med kjemiske byggprodukter mener vi her lim, fugemasse, sparkel samt utendørs maling, beis og lakk. Miljøkravene gjelder for også impregneringsmidler for flis, stein og betong.

Svanemerkede kjemiske byggprodukter

  • Har redusert innhold av flyktige organiske forbindelser.
  • Oppfyller strenge grenser for bruk av blant annet miljøfareklassifiserte stoffer, organiske tinnforbindelser, konserveringsmidler, titanoksid og formaldehyd
  • Har dokumentert god kvalitet

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Kjemiske byggprodukter består av varegruppene:

  • Utendørs maling og lakk
  • Lim, sparkel og fugemasser
  • Antikorrosjonsmidler for bruk i industri og infrastruktur
  • Andre industrielle malinger og lakker
  • Impregneringsmiddel for fliser, stein og betong
Søknadsavgifter Pris eks. mva*
Ny søknad**
3 251 EUR
Minimum 406 EUR pr resept
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk i Europa
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Minimum 406 EUR pr nye resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Minimum 203 EUR pr resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 114 EUR
Minimum 406 EUR pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.