Svanemerkets krav til kompostbeholder

En svanemerket kompostbeholder fungerer godt og har minst 5 års garanti. Den oppfyller strenge krav til materialene som inngår i kompostbeholderen, som plast og trevirke. Bruk av miljø- og helseskadelige kjemikalier ved produksjon er forbudt.

Kravene gjelder beholdere beregnet for kompostering av hageavfall og organisk avfall fra husholdninger.

Kriteriedokumentet omfatter varmkompostbeholdere til bruk hele året. Hensikten med kriteriene er å sikre at beholderen komposterer avfallet godt.

Svanemerkede kompostbeholdere hører til de minst miljøbelastende på markedet.

Spesielt for disse er:

  • Gjennom omfattende funksjonstest sikres god kompostering og robust konstruksjon som tåler kulde.
  • Det stilles miljø- og helsekrav til kjemikaliene som brukes i produksjonen av kompostbeholderen.
  • De har god beskyttelse mot gnagere.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgifter Pris eks. mva*
Ny søknad**

3 251 EUR 
dog minst 1 625 EUR per funksjonstestet modell
  
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag 
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:406 EUR 
812 EUR 
1 625 EUR 
dog minst 1 625 EUR per ny funksjonstestet modell
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR 
dog minst 812 EUR per funksjonstestet modell  
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR 
dog minst 1 625 EUR per funksjonstestet modell  
Overføring av lisensen til et annet foretak 406 EUR 
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.