Svanemerkets krav til maling, beis og lakk til innendørs bruk

Svanemerket maling, beis og lakk til innendørs bruk tilfredsstiller strenge krav, blant annet til løsemidler, mykgjørere og kvalitet.

Et åpnet malingsspann med en pensel

Kravene gjelder for innendørs dekormaling, lakk, interiørbeis og tilsvarende produkter som er beregnet for gjør-det-selv eller for profesjonelle brukere.

Det er omfattende krav til alle kjemiske stoffer som inngår i produktene. For eksempel er det strenge krav til løsemidler og konserveringsmidler, noe som er viktig for innemiljø og helse.

Svanemerket maling, beis og lakk til innendørs bruk oppfyller også krav til emballasje, bruksanvisning og produktenes kvalitet.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Hva koster det?

Lisensinnehavere kan slå sammen omsetningen fra innendørs maling, beis og lakk med omsetningen for varegruppen «utendørs maling og lakk» (under kjemiske byggprodukter) ved beregning av årsavgiften.

Søknadsavgifter Pris eks. mva*
Ny søknad**
3 114 EUR
Minimum 389 EUR pr resept
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 519 EUR
Kontrollbesøk i Europa
1 557 EUR
1 038 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 595 EUR
1 038 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

389 EUR
778 EUR
1 557 EUR
Minimum 389 EUR pr nye resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1557 EUR
Minimum 194 EUR pr resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 114 EUR
Minimum 389 EUR pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak389 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 076 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 076 EUR


* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.