Svanemerkets krav til maling, beis og lakk

Svanemerket maling, beis og lakk til tilfredsstiller strenge krav, blant annet til løsemidler, mykgjørere og kvalitet.

Et åpnet malingsspann med en pensel

Kravene gjelder for maling, beis og lakk til både utendørs og innendørs bruk.

Det er omfattende krav til alle kjemiske stoffer som inngår i produktene. For eksempel er det strenge krav til løsemidler og konserveringsmidler, noe som er viktig for innemiljø og helse.

Svanemerket maling, beis og lakk til innendørs bruk oppfyller også krav til emballasje, bruksanvisning og produktenes kvalitet.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bård Berdal

Markedsrådgiver

+47 47904015bb@svanemerket.no

Hva koster det?

Kriteriedokumentet for maling, beis og lakk er et samlet dokument for varegruppene:

• Innendørs maling, beis og lakk
• Utendørs maling, beis og lakk
• Industriell maling og lakk
• Antikorrosjonsmidler for bruk i industri og infrastruktur

Søknadsavgift og årlig lisensavgift beregnes pr. varegruppe. Unntak: Lisensinnehavere kan slå sammen omsetningen fra varegruppene innendørs og utendørs maling, beis og lakk ved beregning av den årlige lisensavgiften.

Søknadsavgifter Pris eks. mva*
Ny søknad**
3 251 EUR
Minimum 406 EUR pr resept
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk i Europa
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Minimum 406 EUR pr nye resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Minimum 203 EUR pr resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 114 EUR
Minimum 406 EUR pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.