Svanemerkets krav til matpapir og bakepapir

Svanemerket fettavvisende papir, slik som bakepapir og matpapir, er blant de minst miljøbelastende på markedet. De produseres energieffektivt, inneholder ikke organiske fluorstoffer (PFAS), og har råvarer fra sertifisert skogbruk.

Produktgruppen inkluderer cellulosebaserte fettavisende papir som hovedsakelig brukes i kontakt med mat til privat eller profesjonelt bruk. Det er mulig å svanemerke produkter som bakepapir, matpapir og muffinsformer.

Svanemerket er et effektivt verktøy for produksjon av bakepapir og andre typer fettavvisende papir som har lavere belastning på klima og miljø. Merket indikerer at produktet oppfyller strenge miljøkrav.

Svanemerket stiller krav til:

  • Energieffektiv produksjon og reduserte utslipp av klimagasser. Fossil olje eller kull kan ikke brukes i produksjonen.
  • Helse- og miljømessige egenskaper ved kjemikaliene som brukes
  • At alle fibrene må være sporbare og komme fra kontrollerte kilder. Minst 70 prosent må komme fra sertifisert skog.
  • Reduksjon av utslipp til vann og luft fra produksjonen.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Hva koster det?

Papirmasser fra eksterne bruk må kontrolleres og listes før de kan inngå i søknaden. Den aktuelle masseprodusenten er ansvarlig for å søke om kontroll og listing.

Informasjon, søknadsskjema og priser for masseprodusenten er tilgjengelig i vår nordiske papirportal.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
Salg i Norden


0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR

Salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR


Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.