Svanemerkets krav til rengjøring av væskeskadet elektronikk

Svanemerket rengjøring av væskeskadet elektronikk har en høy redningsprosent, har begrenset forbruk av energi og vann, og sikrer korrekt håndtering av elektronisk avfall.

Kravene gjelder for rengjøring av væskeskadet elektronikk som eksempelvis mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner.

Rengjøring av væskeskadet elektronikk er en sirkulær forretningsmodell, som har fokus på å forlenge elektronikkens levetid – og dermed redusere mengden av elektronisk avfall og behovet for å produsere ny elektronikk.

Svanemerket rengjøring av væskeskadet elektronikk:

  • Har en høy redningsprosent på min. 70 %, som forebygger elektronisk avfall og sparer ressurser til produksjon av ny elektronikk
  • Sikrer rask service
  • Har begrenset forbruk av energi og vann
  • Bruker utelukkende miljømerkede rengjøringsmidler
  • Sikrer korrekt håndtering av elektronisk avfall

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk**** i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk**** i Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR 
1 083 EURpr ekstra dag.
Kontrollbesøk**** utenfor Europa2 709 EUR
1 083 EURpr ekstra dag 
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer
406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR
Årlige lisensavgifter Pris eks. mva*
Beregnes ved antall enheter som er reparert ved de verksteder som er en del av lisensen
(i hele verden):
1 EUR for en suksessfull reparasjon av en computer
0,5 EUR for en suksessfull reparasjon av en tablet eller en telefon 
Minimumsavgift 2 167 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

**** Andre ekstraordinære kostnader i forbindelse med kontrollbesøket kan også bli belastet søker. Nordisk Miljømerking vil hvert år gjennomføre tilfeldig kontroll hos ca. 10 % av de produksjonsstedene som er tilknyttet en lisens. Disse revisjonene faktureres lisensinnehaveren i henhold til vår prisliste (revisjoner utføres normalt og faktureres av den organisasjonen, hvor produksjonsstedet er plassert, hvis det er innenfor Norden). Hvis der avdekkes avvik under revisjonene – kan nivået for stikkprøvekontroll økes – og hvis der ikke finnes problemer, kan nivået reduseres. Nordisk Miljømerking bestemmer utelukkende det nødvendige nivået for stikkprøvekontroll.