Svanemerkets krav til rengjøringsmidler


Universalrengjøring, allrent, wc-gel, skurekrem og spray til vask av bad og kjøkken kan svanemerkes. Svanemerket viser at rengjøringsmiddelet er best i klassen på miljø – blant annet fordi det er effektivt og tilfredsstiller strenge krav til miljø- og helse-egenskapene til innholdsstoffene.

Produkter som universalrengjøring, allrent, wc-gel, baderomsspray, skurekrem og kjøkkenspray kan merkes.

Kjemikaliene som inngår skal oppfylle krav som gjelder:

  • Giftighet
  • Biologisk nedbrytbarhet
  • Bioakkumulering

I tillegg er det krav til arbeidsmiljø/helse, at produktene skal vaske effektivt rent, og til at både type og mengde emballasje skal være i tråd med sirkulær økonomi.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Hva koster det?

Søknadsavgiften beregnes pr. varegruppe. Rengjøringsmidler består av varegruppene:

  • Gulv- og allrengjøringsmidler
  • Rengjøringsmidler til kjøkken, glass, speil og blanke overflater
  • Utendørs- og spesialrengjøringsmidler
  • Bad- og sanitærrengjøringsmidler

Den årlige lisensavgift beregnes samlet for produktgruppen rengjøringsmidler. Det vil si at det beregnes en årsavgift pr. lisensinnehaver for produktgruppen. Dette skjer ved at omsetningen for de forskjellige varegruppene/lisensene slås sammen før den årlige lisensavgiften beregnes.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**
3 251 EUR
Minimum 812 EUR pr resept
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk i Europa
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Minimum 812 EUR pr nye resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Minimum 406 EUR pr resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Minimum 812 EUR pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.