Svanemerkets krav til tørkepapir, toalettpapir, servietter og annet mykpapir

Svanemerket mykpapir er laget av resirkulert papir eller råvarer fra bærekraftig skogbruk, tilfredsstiller strenge krav til kjemikaliene som inngår, og har en energieffektiv produksjon.

Produktgruppen inkluderer cellulose-basert mykpapir og produkter som er laget av det til både privat og profesjonelt bruk. Dette betyr at for eksempel toalettpapir, tørkerull, servietter, ansiktsservietter og lommetørklær kan søke om å bli sertifisert med Svanemerket.

Svanemerket er et effektivt verktøy for mindre klima- og miljøbelastende produksjon av mykpapir-produkter.

Svanemerkets krav omfatter blant annet:

  • Bruk av resirkulert papir eller råvarer fra bærekraftig skogbruk.
  • Energi- og klimaeffektiv produksjon med redusert energiforbruk av lavere utslipp av klimagasser. Fossil olje eller kull er ikke tillatt i produksjonen.
  • Alle nye (jomfruelige) fibre må kunne spores og komme fra kontrollerte kilder, og minst 70 % av fibrene må komme fra sertifisert skog eller være resirkulert.
  • Begrensing av utslipp til luft og vann under produksjonen.
  • Helse- og miljømessige egenskaper ved kjemikaliene som brukes i produksjonen.  

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Papirmasser fra eksterne bruk må kontrolleres og listes før de kan inngå i søknaden. Den aktuelle masseprodusenten er ansvarlig for å søke om kontroll og listing.

Informasjon, søknadsskjema og priser for masseprodusenten er tilgjengelig i vår nordiske papirportal.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

Alt basispapir som selges fra et bruk til en konverterer som produserer svanemerkede produkter må ha lisens.”

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.