Svanemerkets krav til tøyvask

Svanemerkede tekstilvaskemidler er effektive, har ikke mer emballasje enn nødvendig, og oppfyller strenge krav til kjemikaliene de er laget av. Kravene tar hensyn til både helse og miljø.

Foto: GettyImages

Kravene gjelder for vaskemidler og flekkfjernere. Det er strenge krav til kjemikaliene vaskemidlene er laget av. Kravene tar hensyn til både helse og miljø. Tilfredsstillende effektivitet må dokumenteres gjennom standardisert testing. Det er også krav til emballasjen som bl.a. sikrer at det er mulig å gjenbruke materialene i nye, sirkulære kretsløp.

Kjemikaliene som inngår skal oppfylle krav til

  • Miljøegenskaper (økotoksisitet og biologisk nedbrytbarhet)
  • Helse-egenskaper, f.eks. ingen bruk av CMR-kjemikalier. Det betyr stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, som mutagene (at de kan endre DNAet i cellene våre) eller som skadelige for evnen til å få barn. Kjemikalier som er på lista over særlig bekymringsfulle stoffer («Substances of very high concern», SVHC) kan heller ikke brukes i et svanemerket produkt. Det samme gjelder alle hormonforstyrrende stoffer.

Kravene omfatter

  • Funksjonstest
  • Emballasjens design – skal kunne gjenvinnes
  • Økt bruk av bærekraftige fornybare råvarer inkludert RSPO-sertifisert palmeolje

I tillegg er det krav til arbeidsmiljø/helse, produktenes effektivitet og både mengde og type emballasje.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**
3 251 EUR
Minimum 812 EUR pr resept
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk i Europa
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
2 709 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Minimum 812 EUR pr nye resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Minimum 406 EUR pr resept
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Minimum 812 EUR pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR
Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.