Svanemerkets krav til trykk- og kopipapir

Et svanemerket kopi- og trykkpapir oppfyller strenge krav til kjemikaliene som inngår, er produsert energieffektivt og med en stor andel råvarer som kommer fra bærekraftig skogbruk eller returpapir.

Produktgruppen inkluderer ukonvertert og utrykket papir eller kartong, produsert av cellulosefibrer og som brukes til å skrive, trykkes og kopieres på.

Et svanemerket papirprodukt oppfyller strenge miljøkrav, for eksempel:

  • Papiret må enten produseres av jomfruelig og/eller gjenvunnet fiber. Minst 70 % av fibrene som brukes i papiret må komme fra bærekraftig skogsbruk eller fra returpapir.
  • Begrensning av farlige stoffer i kjemikalier som brukes under produksjonen.
  • Begrensning av energiforbruket under produksjonen.
  • Begrensning av utslipp til luft og vann.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Papirmasser fra eksterne bruk må kontrolleres og listes før de kan inngå i søknaden. Den aktuelle masseprodusenten er ansvarlig for å søke om kontroll og listing.

Informasjon, søknadsskjema og priser for masseprodusenten er tilgjengelig i vår nordiske papirportal.

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad**3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
1 625 EUR
1 083 EUR pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 2 709 EUR 
1 083 EUR pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk***
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift**
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251 EUR
Overføring av lisensen til et annet foretak406 EUR

Årlige lisensavgifterPris eks. mva*
For salg i Norden


0,15 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 20 millioner EUR.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 20 millioner EUR.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 167 EUR
Maksimumsavgift for Norden 100 000 EUR
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 167 EUR

Avgift for manglende innlevering av omsetningsoppgave senest 31. mars1 566 EUR

* Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.

** Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

*** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.