Svanemerkets krav til vaskeri

Et svanemerket vaskeri har lavt energiforbruk, effektiv transport og oppfyller krav til både mengde og type rengjøringskjemikalier.

Tekstilservice – det vil si vask og utleie av tekstiler – berører mange områder i både offentlige og private virksomheter. Vask og levering av arbeidsklær, sykehustekstiler, tekstiler til hotell og restaurant, tøyhåndkleruller, matter og mopper er noen eksempler.

Utleie av tekstiler er et mer miljøvennlig alternativ til å eie egne tekstiler eller å bruke engangsartikler og passer godt i de sirkulære forretningsmodellene som kommer til å bli viktigere og viktigere fremover.

Et svanemerket vaskeri:

  • Er energieffektivt og har lav klimapåvirkning
  • Har begrenset vannforbruk og sparer jordens ressurser
  • Bruker kjemikalier som oppfyller strenge miljø- og helsekrav. For eksempel inneholder rengjøringsmidlene ikke parfyme og DADMAC
  • Reduserer miljøpåvirkning fra transport og distribusjon
  • Kjøper inn en stor andel tekstiler som enten er miljømerket eller som oppfyller Øko-Tex Standard 100

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva*
Ny søknad3 251 EUR
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 541 EUR
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

406 EUR
812 EUR
1 625 EUR
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
1 625 EUR
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
3 251EUR
Årlige lisensavgifter Pris eks. mva
Årlig lisensavgift for Norge0,15 % av vaskeriets omsetning
Årlig minimumsavgift pr. vaskeri2 167 EUR 
Årlig maksimumsavgift pr. vaskeri60 000 NOK
Årlig maksimumsavgift pr. vaskerikjede**600 000 NOK

* Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

** Med en kjede menes en gruppe av virksomheter i ett land, som tilhører samme konsern og som markedsføres med samme navn/konsept/brand.