Byggfloken: Nytenking for en mer bærekraftig byggenæring

Også byggebransjen må tenke nytt hvis vi skal løse miljøproblemene våre. Men hvordan kan dette arte seg i praksis? Det prøver innovasjonsprosjektet Byggfloken, der også Svanemerket var representert, å finne svar på.

Byggebransjen har blitt kalt 40 %-bransjen fordi den står for 40 % av CO2-utslippene,
40 % av materialforbruket og 40 % av avfallet i verden. For å løse både klimakrisen, naturkrisen og forurensingsproblemene, er det derfor avgjørende å finne mindre miljøbelastende måte å bygge på. Byggfloken, et innovasjonsprosjekt drevet av konsulentselskapet Æra, prøver å finne svar på hvordan vi kan gjøre dette i praksis.

Vi må utfordre de modellene som i dag begrenser bærekraftig utvikling, og skape bedre dynamikk i verdikjeden. Noe av det vi har sett på er å tenke nytt rundt hvilke ambisjoner og rollefordelinger vi har i byggebransjen i dag, og hvordan vi kan fange verdiskapingen som ligger i økt sirkularitet og digitalisering.

Ingerid Zeiner, miljørådgiver i Svanemerket.

Hvordan kan vi skape forretningsmodeller som er bedre for flere aktører i verdikjeden og som samtidig skaper positiv utvikling for miljø og samfunn?

– Vi mener at én av nøklene til å skape en mer bærekraftig og framtidssikret bygg- og anleggsnæring ligger i å finne nettopp disse nye bærekraftige og sirkulære forretnings- og samarbeidsmodellene. Gjennom en lengre prosess har vi utviklet og testet oss frem til fremtidige forretningsmodeller med aktører fra hele verdikjeden, og nå er det endelig klart for å dele konseptene vi har kommet fram til, som er muligheter for hele bransjen, forsetter Zeiner.

Kort fortalt har Byggflokens strategiske innovasjonsprosess resultert i ni nye konsepter innenfor energiutnyttelse, regenerativitet og nye kontraktsformer i byggebransjen.

Stikkordene for konseptene er:

  • Design for ombruk
  • Proptech for bærekraft (property technology)
  • Kommersielle samarbeid

Les mer