Svanemerket rehabilitering av bygg: Godt valg for klima, miljø og sirkulær økonomi

Svanemerket rehabilitering gir deg et bygg med lavt energiforbruk, lav klimabelastning og et godt inneklima. Svanemerket sikrer samtidig at avfall fra renoveringen blir riktig håndtert, og at nye byggeprodukter oppfyller strenge krav til både miljø og helse.

Bygningsarbeider som borrer i betongvegg.
Skal vi klare å kutte klimagassutslipp og ressursbruk så mye som vi trenger, er det viktig å rehabilitere de byggene vi har, ikke rive og bygge nytt. Foto: GettyImages.

Svanemerket krever en mer omfattende tilstandsanalyse og miljøkartlegging enn det som er vanlig. Dette er – sammen med en lang rekke krav – med på å sikre at en svanemerket rehabilitering både er et godt valg for miljøet og alle som skal oppholde seg i det renoverte bygget.

Et bygg som har gjennomgått en svanemerket rehabilitering kjennetegnes av:

Hvilke bygg kan rehabiliteres med Svanemerket?

Rekkehus, leilighetsbygg, omsorgsbygg (eldreboliger, institusjoner der folk bor) og -leiligheter, skoler, barnehager og kontorbygg kan rehabiliteres svanemerket. Omfanget av rehabiliteringen (eksklusive riving) må utgjøre minst 25 % av bygningens verdi (eksklusive grunnverdi), eller omfatte rehabilitering 25 % av klimaskallets ytre.

Kontakt oss

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Les mer