Svanemerket rehabilitering av bygg: Godt valg for klima, miljø og sirkulær økonomi

Svanemerket rehabilitering gir deg et bygg med lavt energiforbruk, lav klimabelastning og et godt inneklima. Svanemerket sikrer samtidig at avfall fra renoveringen blir riktig håndtert, og at nye byggeprodukter oppfyller strenge krav til både miljø og helse.

Bygningsarbeider som borrer i betongvegg.
Skal vi klare å kutte klimagassutslipp og ressursbruk så mye som vi trenger, er det viktig å rehabilitere de byggene vi har, ikke rive og bygge nytt. Foto: GettyImages.

Svanemerket krever en mer omfattende tilstandsanalyse og miljøkartlegging enn det som er vanlig. Dette er – sammen med en lang rekke krav – med på å sikre at en svanemerket rehabilitering både er et godt valg for miljøet og alle som skal oppholde seg i det renoverte bygget.

Et bygg som har gjennomgått en svanemerket rehabilitering kjennetegnes av:

Lavt energibehov

Lavt energibehov etter renovering. Svanemerket krever at bygget etter renovering skal ha lavt energibehov. Dette sikrer lavere klimabelastning i byggets levetid og lavere energikostnader for den som drifter bygget.

Grundig miljøsanering

Bygget er miljøsanert med fokus på både helse- og miljøskadelige stoffer, og det er tatt hånd om farlige materialer og farlig avfall.

Godt inneklima

Kartlegging av kjemikalier i eksisterende materialer og strenge kjemikaliekrav til nye produkter og produkter. For eksempel krever Svanemerket en kjemisk analyse av flere stoffer i eksisterende materialer enn vanlige miljøkartlegginger. Samtidig er grenseverdiene for uønskede stoffer lavere enn myndighetenes krav.

Nye byggeprodukter, materialer og kjemiske produkter lever opp til strenge miljø- og helsekrav. Det vil si alt fra maling og fugemasser til isolering, dampsperrer og gulv. Det betyr blant annet at bisfenol A, S og F ikke er tillatt i et svanemerket bygg, og at innvendige overflater som gulv og vegger ikke må være kledd med PVC.

Sirkulær økonomi: Økt gjenbruk av bygningsdeler og byggematerialer

For å begrense bruken av ressurser stiller Svanemerket krav om at prosjektet skal utarbeide en plan for bevaring og gjenbruk av bygningsdeler og -materialer. Det skal også utarbeides en loggbok som gir oversikt over hvilke materialer og kjemiske produkter bygget inneholder, og hvor i bygget de befinner seg. Det øker muligheten for senere gjenbruk, og med på å fremme sirkulær økonomi.

Hvilke bygg kan rehabiliteres med Svanemerket?

Rekkehus, leilighetsbygg, omsorgsbygg (eldreboliger, institusjoner der folk bor) og -leiligheter, skoler, barnehager og kontorbygg kan rehabiliteres svanemerket. Omfanget av rehabiliteringen (eksklusive riving) må utgjøre minst 25 % av bygningens verdi (eksklusive grunnverdi), eller omfatte rehabilitering 25 % av klimaskallets ytre.

Kontakt oss

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Les mer