Derfor bør kommunen din bygge svanemerkede skoler, barnehager og omsorgsbygg

Bygg med høy kvalitet, lav miljøbelastning og energieffektiv drift. Bare det beste er godt nok for barna våre og andre som trenger å bli tatt vare på.

Innendørs bilde av et lyst atrium på en skole.
Svanemerkede bygg har høy kvalitet og lav miljøbelastning, og er gode valg for både klima, inneklima og sirkulær økonomi. Foto: Hundven-Clements photography

Svanemerket, Norges offisielle miljømerke, stiller svært strenge krav til bygg. Både selve bygget, alle byggematerialene og hele byggeprosessen må oppfylle ambisiøse krav som gir lavere klimabelastning, mindre energibehov, færre farlige kjemikalier og høy kvalitet på materialer. God luftkvalitet, mye lys og god lyddemping er også viktige kvaliteter i et svanemerket bygg.

Energieffektivt bygg med lav klimabelastning

En svanemerket bygg er et energieffektivt bygg. Det er bygget slik at det krever lite energi å varme det opp, noe som gir kommunen lavere driftskostnader.

I et svanemerket bygg blir det stilt strenge krav til de materialene som belaster klimaet mest, slik som betong, stål og aluminium. Dette begrenser klimafotavtrykket til et svanemerket bygg.

Strenge kjemikaliekrav gir godt inneklima

Mange byggeprodukter inneholder skadelige kjemikalier. Svanemerket stiller svært strenge krav til hvilke stoffer som er lovlige å bruke, og regulerer også mengden strengt. Det fører til at svanemerkede barnehager, skoler og omsorgsbygg rett og slett inneholder mindre av de skadelige stoffene. Dermed får de et sunnere og bedre inneklima.

Godt lys og dempet lyd – viktig for trivsel

Lysforholdene i et bygg har mye å si for trivselen til dem som oppholder seg der. Svanemerket stiller krav som sikrer svært gode dagslysforhold i bygget. Svanemerkets krav til dagslys gjør at de som prosjekterer bygget må tenke på hvordan de plasserer bygget, hvor store vindusarealene er, valg av vinduer som både isolerer godt og slipper inn mye lys, utforming av rom, fargevalg etc.

Et svanemerket bygg har også svært god ventilasjon. God luftkvalitet betyr mye for trivselen til både små og store som oppholder seg i barnehagen eller skolen.

Alle vet at i barnehager og på skoler kan det være mye bråk. Kravene våre sikrer at svanemerkede barnehager og skoler overoppfyller myndighetens krav til lydmiljø, og at prosjekteringen av lydmiljøet i bygget skal utføres av en som har fagutdannelse på det (akustiker).

Bygg med høy kvalitet og lang levetid

Byggeprosessen til et svanemerket bygg er kvalitetssikret for å unngå fuktskader og andre byggefeil. I en opphetet byggesektor er dette er viktig for å sikre at bygget har høy kvalitet og får en lang levetid.

Enkel drift og vedlikehold

Svanemerkede bygg skal ha drifts- og vedlikeholdsinstrukser som gjør det enkelt å ha ansvar for det, og som bidrar til at den høye miljøprofilen tas vare på. Egne materialoversikter og en loggbok viser hva slags materialer som er brukt hvor i bygget, slik at vedlikehold og evt utbytting av materialer er enkelt å få til.

Kontakt oss

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Les mer