Slik får du et bygg svanemerket

Er dere i gang med å planlegge oppføring av et nytt bygg, og lurer på om det kan svanemerkes? Slik kommer dere i gang med prosessen.

Trapp med gangetabellen på Sydskogen skole.
Både boliger, barnehager, skoler og omsorgsbygg kan sertifiseres med Svanemerket. Her er tips til hvordan dere kommer i gang. Foto: Miljømerking

Slik får du et bygg svanemerket: Kom i gang

Hvis dere ønsker å svanemerke bygget, er det viktig å komme tidlig i gang. Allerede bør bygget blir oppført må dere dokumentere at det oppfyller en lang rekke krav. Når dokumentasjonen er godkjent, vil dere få lisens til å oppføre bygget som svanemerket.

Lisensen tar forbehold for at prosessen forløper slik den skal, og at dere løpende dokumenterer at bygget oppfyller kravene Svanemerket stiller.

Selv med disse forbeholdene, gir lisensen dere mulighet for å kommunisere om Svanemerket allerede før og under byggeprosessen.

Hvilke krav skal et svanemerket bygg oppfylle?

Et svanemerket bygg skal oppfylle 41 obligatoriske krav. Disse fordeler seg over byggets livssyklus. Det er obligatoriske krav til byggeprosessen, inneklimaet, dagslys og energi – og til de enkelte byggematerialene. Alle krav skal oppfylles og dokumenteres.

I tillegg skal bygget også oppfylle en lang rekke poengkrav. Her stiller Svanemerket krav om at bygget – alt etter bygningstype, oppnår minst 15-17 poeng av 39-44 mulige.

Det er en god ide at dere så tidlig som mulig setter dere inni Svanemerkets krav, slik at dere forsikrer dere om at bygget både oppfyller de obligatoriske kravene og klarer å få nok poeng til å komme i mål med sertifiseringen.

Hvor skal dere starte?

Svanemerkets krav omfatter både prosess, valget av materialer og det ferdige bygget. Her er våre tips til hvordan dere kommer i gang:

Tidlig planleggingsfase:

Hvis bygget er i sin tidlige planleggingsfase og ambisjonen er at det skal svanemerkes, er det en god i de å lese Svanemerkets miljøkrav til bygg grundig, og kontakte Miljømerking Norge for å få en dialog om hvordan dere går videre. Det kan være mye tid og ressurser å spare på å starte dialogen tidlig.

Bygg som er planlagt

Hvis bygget allerede er planlagt, tegnet og budsjettert, anbefaler vi at dere i første omgang tar stilling til om det er mulig for bygget å overholde Svanemerkets krav til:

• Energi (krav O4)
• Dagslys (krav O13)
• Poeng (krav O3)

Det er typisk disse kravene som kan være vanskelige å få endret på dersom prosjektet allerede er prosjektert. Hvis bygget ser ut til å oppfylle disse kravene, bør dere lese resten av miljøkravene grundig og så kontakte Miljømerking Norge for å sikre en best mulig videre prosess.

Hva bør dere gjøre før dere sender søknad?

Før dere sender inn søknaden, er det viktig å få oversikt over hvordan Svanemerkets krav påvirker det enkelte prosjektet, byggeprosessen og hvilke områder dere bør legge særlig vekt på. Miljømerking Norge hjelper dere med dette, så bare ta kontakt!

Tidlig kontakt og et tidlig oppstartsmøte med Miljømerking Norge og entreprenøren øker muligheten for å oppnå lisensen til ønsket tid. På møtet setter dere opp en tidsplan for når og hvordan dere skal dokumentere de enkelte kravene i løpet av byggeprosessen. Dette er naturligvis basert på den tidsplanen dere har for selve bygget. Slik får dere både oversikt over Svanemerkets krav og mer forutsigbarhet.

Etter det innledende møtet får dere tilgang til Nordisk Miljømerkings byggevaredatabase.

Når bør dere sende søknad?

Det er viktig at dere sender søknad i god tid før byggingen starter, slik at kravene kan hensyntas i prosjekteringen.

Kontakt oss

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no