Derfor er det godt inneklima i et svanemerket bygg

Strenge krav til kjemikalier som brukes i byggematerialene og i byggeprosessen er med på å sikre godt inneklima i svanemerkede bygg. En svensk undersøkelse viste at svanemerkede barnehager inneholdt mye mindre helse- og miljøfarlige kjemikalier.

BArn som leker med maling.
Både typene og mengdene av kjemikalier i byggematerialer og andre produkter har stor betydning for kvaliteten på lufta inne. Svanemerket stiller derfor strenge krav til dette. Foto: GettyImages.

Svanemerket stiller omfattende og ambisiøse krav til bygg. Dette reduserer klimabelastningen, bygger opp under sirkulær økonomi og sikrer høy kvalitet. Særlig strenge er kravene til kjemikaliene som brukes både i produksjonen av byggematerialer og i selve byggeprosessen.

Det offisielle miljømerket tillater ikke tilsetning av stoffer som har status som miljøgifter eller som står på EUs kandidatliste (Som ofte kalles «Substances of very high concern»). For eksempel er det forbud mot kjemikalier som er klassifisert som akutt giftige, kreftfremkallende, mutagene (dvs at de kan endre arvestoffet i cellene) eller som skader evnen til å få barn.

I tillegg er det mange strenge krav som forbyr eller sterkt reduserer bruken av kjemikalier som har negativ effekt på helse og miljø i svanemerkede bygg. Sammen med krav til god ventilasjon sikrer dette et sunt og godt inneklima. Det er bra for dem som bor, arbeider eller går på skole i en svanemerket bygning.

Mindre uønskede kjemikalier i svanemerket barnehage

Dette ble dokumentert i en svensk undersøkelse utført av Universitetet i Örebro i 2018. De kjemikaliene som ble undersøkt i studien er klassifisert som for eksempel allergifremkallende, kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Studien viste at innholdet av for eksempel flyktige, organiske forbindelser (VOC), organofosfater (OPFR) og bromerte flammehemmere var lavere i de miljømerkede barnehagene.

– Hvis byggevirksomheten skal bli mer bærekraftig er det viktig at vi ikke bare fokuserer på energi og klima. Vi må gå helhetlig til verks og også viser ansvar for et mer giftfritt miljø, sier Tormod Lien, markedsrådgiver i Miljømerking Norge.

Kontakt oss

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no