Verdens koseligste klimatiltak

Visste du at mange lys er laget av oljeproduktet parafin? Og at parafin, som alle andre fossile råvarer, gir økte klimagassutslipp? Heldigvis finnes det bedre valg for klimaet. En ny livssyklusanalyse viser at svanemerkede stearinlys gir 55-60 prosent lavere klimagassutslipp enn parafinlys.

Mange lys er laget av parafin, som er en fossil råvare som gir økte klimagassutslipp. Men det finnes bedre alternativer: Svanemerkede stearinlys er laget av fornybare råvarer, og er et bedre valg for klima og miljø. Foto: Getty Images

Nordmenn er glad i å tenne lys og forbruket er høyt. Hvert år brenner vi mer enn 24 000 tonn levende lys. Vi anslår at 85 prosent av disse er laget av parafin. Parafin er raffinert råolje, som jo er en fossil råvare og som gir økte utslipp av CO2.

Svanemerkede stearinlys må bestå av 90 prosent fornybar råvare, og er for eksempel laget av animalske eller vegetabilske fettstoffer (vel og merke ikke fra palmeolje eller soya). Fornybare råvarer er en del av det naturlige karbonkretsløpet i naturen, og fører ikke til økte klimagassutslipp.

Å bruke svanemerkede lys er kanskje ikke det tiltaket som gir mest dramatisk effekt i verden, men et koseligere klimatiltak skal du lete lenge etter.

Svanemerkede stearinlys

  • Er laget av minst 90 prosent fornybar råvare. Dvs at lys av parafin ikke kan svanemerkes
  • Inneholder verken palmeolje eller soya
  • Soter lite
  • Både kronelys, kubbelys og telys kan svanemerkes
  • Duftlys kan ikke svanemerkes

Livssyklusanalyse viser redusert klimabelastning

En ny livssyklusanalyse viser at svanemerkede lys er et godt klimavalg og reduserer klimagassutslippet med 55-60 prosent sammenlignet med å brenne lys laget av parafin. Analysen ble utført av RISE – Research Insititutes of Sweden.

Fakta

  • Analysen viser at klimapåvirkningen er 55-60 prosent lavere fra svanemerkede lys enn dersom du bruker parafinlys. Analysen er en livssyklusanalyse der klimabelastningen fra produksjon av råvare, produksjonen av lysene, transporten til butikken og brenningen av lyset er inkludert. Klimapåvirkning beregnes i CO2-ekvivalenter.
  • Sammenligningen forutsetter at både parafinlysene og de svanemerkede lysene skjer i Sverige. I realiteten er det slik at parafinlys ofte produseres utenfor EU, for eksempel i Kina. Kina produserer 71 prosent av de lysene EU-landene importerer utenfra EU. Dersom livssyklusanalysen hadde forutsatt produksjon i Kina, ville forskjellene i klimabelastning blitt mye større, for eksempel på grunn av lang transport og bruk av strøm som er langt mer klimabelastende.
  • I 2022 var EU landenes forbruk av lys på 860 319 tonn, til en verdi av 25 000 000 NOK. De fleste lys som kjøpes, er laget av parafin.
  • 53 prosent av de nordiske forbrukerne mener at klimaendringene er det viktigste miljøutfordringen vi har, det viser tall fra Svanemerkets nordiske forbrukerundersøkelse.

Denne artikkelen er en del av prosjektet Bærekraftig livsstil – et initiativ finansiert av Nordisk Ministerråd.