Er lin miljøvennlig?

Lin er en naturfiber mange er begeistret for, og tenker på som miljøvennlig. Er det riktig?

Lin lages av linplanter, som du ser blomstrer her. Lin er en tradisjonsrik kulturplante folk har laget klær av i tusenvis av år. Foto: Getty Images.

Hva er lin

Lin lages av fiber fra stenglene til linplantene. Lin er derfor en bastfiber, akkurat som hamp og jute. Det produseres 1 million tonn lin i året, hovedsakelig i Europa. Viktige produksjonsland er Frankrike, Polen, Romania, Egypt, Belgia, Nederland og Ungarn, men også Kina og Russland.

Lin og miljø

Linplantene kan sprøytes med kjemikalier som kan skade miljøet. Bearbeidingen av lin krever også en god del vann. Når linfiberen skal skilles fra plantestenglene, legges de i vann i 1− 3 uker. Denne prosessen kalles røyting. Røytevannet inneholder etter hvert mye plantemateriale, og dersom det slippes ut i lokale vassdrag, kan det føre til gjengroing (eutrofiering).

Naturfibre slik som lin er laget av fornybare ressurser (som planter). Det er et klart pluss når miljøregnskapet skal gjøres opp. Lin har også potensial for å holde seg pent lenge, og lang brukstid er også svært positivt.

Svanemerket og lin

Svanemerket regulerer bruken av sprøytemidler i linproduksjon ved å kreve at bare de midlene som er tillatt i EU, kan brukes.

I tillegg må produsenten rense røytevannet og ta prøver som viser 95 prosent reduksjon av mengden lin-fibre i vannet. Dette er viktig for å ta vare på de lokale vassdragene rundt produksjonsstedet.

Konklusjon: Er lin “miljøvennlig”?

All produksjon belaster miljøet fordi vi tar ut ressurser fra naturen og bruker energi og kjemikalier til å lage produkter av dem. Derfor er ingen produkter miljøvennlige i streng forstand. Dette gjelder også for ulike typer tekstil.

Når det er sagt, så er det stor forskjell på hva slags miljøbelastning de ulike stofftypene fører med seg. Når det gjelder lin, kan både bruken av sprøytemidler og deler av produksjonsprosessen by på utfordringer når det gjelder miljø. Men lin brukes ofte i plagg vi bruker lenge og tar godt vare på, og er ikke forbundet med masseproduksjon på samme måte som enkelte andre tekstilfiber er. Vi mener derfor at lin som oppfyller Svanemerkets krav til produksjon er et godt valg med tanke på miljø.

Men husk at det aller største problemet når det gjelder klær og tekstiler, er at vi har altfor høyt forbruk. Det betyr at å bruke de klærne du allerede har, er det mest miljøvennlige.