Er bomull miljøvennlig?

Nesten 25 prosent av alle tekstiler er laget av bomull. Men hvor «miljøvennlig» er egentlig bomull? Hvordan behandler Svanemerket bomull i sine krav til svanemerkede tekstiler?

Bomull kommer fra frøene til bomullsplanten, og brukes for eksempel til å produsere denim det lages jeans av. Foto: Getty Images `(venstre) og Werner Anderson.

Saken oppsummert

  • Produksjon av bomull krever store mengder vann og kjemikalier, og tar opp svære landarealer.
  • Svanemerket tillater kun bruk av 100 % økologisk eller resirkulert bomull i svanemerkede klær og tekstiler. Dette bidrar til å fremme fremme bærekraftig landbruk og redusere miljøpåvirkning.
  • Det er ikke lov med genmodifisert bomull i svanemerkede tekstilprodukter.

Fakta om bomull

Bomull kommer fra frøene til bomullsplanten, og består av cellulose. Bomull dyrkes særlig i Kina, Russland, USA, India, Pakistan, Brasil, Tyrkia, Australia, Egypt og Argentina. I 2020 ble det produsert 26 millioner tonn bomull. Det vil si at nesten 25 % av alle tekstilfibre er av bomull.

Stoffer som ofte lages av bomull: Kordfløyel, kanvas, flanell, poplin, denim, fløyel, frotté, jersey, lerret.

Bomull og miljø

Dyrking og høsting av bomull fører med seg alvorlige miljø- og helseproblemer. Den legger beslag på store landarealer, og det brukes veldig mye kjemikalier i dyrkingen for å bekjempe insekter og ugress. Anslag viser at 16 % av alle innsektsmidlene i verden sprayes i bomullsåkrene. Økologisk bomull kan også bli sprøytet, men ikke med syntetiske sprøytemidler.

En del av bomullen, særlig den som dyrkes i India, USA, Kina og Australia, er genmodifisert (GMO). Den mest vanlige typen heter Bt-bomull. I den er arvestoffet endret slik at bomullsplanten blir giftig for visse insekter som spiser av plantene. Dette kan gi mindre behov for sprøytemidler de første årene, men man har ofte sett at insektene har utviklet evne til å tåle giften over tid.

Bomullsplantene krever også store mengder vann. Det er problematisk at vann, som er en svært begrenset ressurs i mange områder i verden, brukes til å vanne bomullsåkre. Mye av den økologiske bomullen dyrkes i våtere områder, der det i stor grad er regnvann som brukes til vanning. Det er en mindre miljøbelastende løsning.

Svanemerket og bomull

Svanemerket krever at bomullen skal være 100 prosent økologisk eller resirkulert. Vi mener at økologisk landbruk bidrar til å beskytte jordsmonnet, hindre avrenning av skadelige kjemikalier og bruke jorda, vannressursene og det biologiske mangfoldet på en mer bærekraftig måte.

Kravet om 100 % bomull gjelder ikke for arbeidsklær og noen interiørtekstiler, her kan produsentene bruke konvensjonell bomull.

Svanemerket er ikke prinsipielt mot GMO, men bekymrer seg for konsekvensene når genmodifiserte planter, dyr og mikroorganismer sprer seg i naturen. GMO-bomull er derfor ikke tillatt i svanemerkede tekstiler.

Konklusjon: Er bomull “miljøvennlig”?

All produksjon belaster miljøet fordi vi tar ut ressurser fra naturen og bruker energi og kjemikalier til å lage produkter av dem. Derfor er ingen produkter miljøvennlige i streng forstand. Dette gjelder også for ulike typer tekstil.

Likevel er det stor forskjell på hva slags miljøbelastning de ulike stofftypene fører med seg. Bomull er miljøbelastende fordi den legger beslag på store landområder, krever mye vann og fordi det brukes mye energi og kjemikalier på veien fra bomullsåker til bomullsgenser. Men også innad i bomullssektoren, hvis vi kan kalle den det, er det store forskjeller. Økologisk bomull er mindre miljøbelastende enn konvensjonell, noen produsenter reduserer presset på vannressursene med å bruke mer regnvann og mindre drikkevann, andre skjerper inn på kjemikaliebruken.

Men alle disse faktorene er det umulig for deg som forbruker å vite noe om. Informasjonen er ikke lett tilgjengelig, og bare de færreste vil klare å forstå og sammenligne de opplysningene de eventuelt googler seg fram til. Det er akkurat disse vurderingene Svanemerket hjelper til med. Vi har all informasjonen, vi gjennomgår og dobbeltsjekker den, og vi lar bare de beste produsentene sette merket på produktene sine.

Husk også at det aller største problemet når det gjelder klær og tekstiler, er at vi har altfor høyt forbruk. Det betyr at å bruke de klærne du allerede har, er det mest miljøvennlige.