Fornybare og ikke fornybare ressurser

Hva betyr det at noen ressurser er fornybare og andre ikke?

Fornybare ressurser er for eksempel vann, vind, sollys, tre, planter. Kull, olje og metaller er ikke fornybare ressurser.

Fornybare ressurser

Fornybare ressurser er for eksempel vann, vind, sollys, tre, planter. Sol, vind og bølger kan vi utnytte uten å bruke dem opp. Trevirke, planter dyr og ferskvann er ressurser vi kan bruke, men som krever at vi bruker dem på en bærekraftig måte. Det betyr at vi må ta ut for eksempel treet fra skogen på en måte som bevarer skogen som økosystem. Vi må ikke ødelegge store arealer ved å flathugge dem, men gjøre det sånn at tilstrekkelig antall nye trær kan vokse opp og ta deres plass. Da bevarer vi skogen som leveområde for dyr og planter, og vi sikrer oss selv mulighet til å fortsette å høste fra skogen.

Så selv om vi sier at noen ressurser er fornybare, er de bare det hvis vi forvalter dem på en bærekraftig måte. Vi kan ikke høste mer enn vi sår.

Ikke fornybare ressurser

Ikke fornybare ressurser er for eksempel kull, olje og gass. Olje er laget av fossile alger, plankton og andre levende organismer som har blitt utsatt for høyt trykk og høy temperatur langt nede under havbunnen i lang, lang tid. Noen ganger har det tatt så lang tid som 650 millioner år for planeten å gjøre om det biologiske materialet til olje. Oljen er derfor ikke en fornybar ressurs. Det vi brenner, brenner vi opp.

Metaller er også en ikke fornybar ressurs. I tusener av år har menneskene stridd for å utvinne metall fra ulike bergarter. Gruvedrift er krevende både når det gjelder å utvinne selve metallet og når det gjelder deponering av all massen man graver ut. For å få gull til et par gifteringer, kan det hende vi må grave, sprenge og knuse flere tonn med stein. Området rundt Røros viser oss at dette avfallsproblemet kan forandre hele landskapet.

Bergartene inneholder en viss mengde metaller. Men de produserer ikke nytt. De metallforekomstene vi har, er derfor ikke fornybare. Kobber er et viktig metall for oss, i og med at det leder elektrisitet svært godt. Kobber er det så å si tomt for i naturen. Nå må vi greie oss med det vi har. Det er derfor viktig at vi bruker kobber og andre metaller klokt og at vi gjenvinner mest mulig.