Fakta om svanemerkede bind og tamponger

Bind, innlegg og tamponger er våre mest intime produkter. De ligger tett innpå huden, og til og med inne i kroppen vår. Derfor er det spesielt viktig å unngå helseskadelige kjemikalier i disse produktene.

Svanemerket bind er et godt valg for både helse og miljø.

Hva er bind og tamponger laget av?

Bind består av fyllmasse av cellulose, bomull og plast som er limt sammen. I tillegg inneholder det et absorberende materiale som skal suge opp menstruasjonsblodet. Bind kan inneholde kjemikalierester fra produksjonen, men noen er også tilsatt parfyme, lotion, farge og luktreduserende stoffer.

Tamponger er som regel laget av bomull og viskose (rayon). Viskose er et tre-produkt, og det brukes både mye energi og kjemikalier på veien fra trestokk til viskose i tampong. Konvensjonell bomull blir dyrket ved hjelp av store mengder sprøytemidler. I svanemerkede mens-produkter er all bomullen 100 % økologisk. Det betyr at den er dyrket helt uten bruk av skadelige sprøytemidler.

Tamponger er våre mest intime produkter, derfor er det spesielt viktig å unngå helseskadelige kjemikalier i disse produktene.

Er bind og tamponger egentlig et miljøproblem?

Denne produktgruppen virker kanskje ikke som den mest utslagsgivende når det gjelder miljøbelastning. Og selvsagt finnes det verre produkter − men tenk på hvor mange ganger kvinner menstruerer i løpet av et liv, og hvor mange bind eller tamponger vi bruker til sammen. Vi kan ta et lite regnestykke. Dette er overslag, ikke eksakt vitenskap, men er ment som en illustrasjon på omfanget.

Huffington post regnet ut at hver kvinne gjennomsnittlig sett har 456 menstruasjoner i løpet av livet. Hvis vi forutsetter at hver periode varer i 5 dager og man skifter bind eller tampong fem ganger i døgnet, vil det si at hver kvinne bruker 11 900 bind eller tamponger i løpet av livet. Og hvor mange kvinner i «riktig alder» er det i Norge? Hvor mye bruker vi da til sammen? Hvor stort blir tallet hvis vi tenker på alle relevante kvinner i Norden? I Europa? Eller ellers i verden?

Hverdagsvalg som kan virke små, betyr faktisk noe. Selv om miljøgevinsten per enkeltvalg kanskje er liten, kan den samlede effekten bli stor. Hverdagsvalg er viktige miljøvalg fordi det er så mange av dem!

Streng kontroll på kjemikalier

Bind, innlegg og tamponger er våre mest intime produkter. De ligger tett innpå huden, og til og med inne i kroppen vår. Derfor er det spesielt viktig å unngå helseskadelige kjemikalier i disse produktene. Svanemerket stiller svært strenge krav til kjemikaliebruk.

Vi tillater ikke noen stoffer som er klassifisert som miljøfarlige, kreftfremkallende, hormonforstyrrende, mutagene, giftige, reproduksjonsskadelige, antibakterielle eller brannhemmende. Dermed sparer du både miljøet og kroppen din for stoffer som ikke hører hjemme der.

Hvorfor skal jeg velge svanemerket mensbeskyttelse?

Svanemerket mensbeskyttelse er et av de beste valgene du kan gjøre for både helse og miljø. De er bærekraftig produsert av fornybare råvarer fra sertifiserte skoger eller økologiske bomullsmarker.

Vi stiller også strenge krav om at de stoffene som slippes ut av fabrikken ikke skal være farlige for helse og miljø i nærområdet.

Og selvsagt er de stoffene som kroppen din får nærkontakt med strengt kontrollerte − din svanemerkede mensbeskyttelse er uten farlige kjemikalier, parfyme og fargestoffer.

På hvilken måte er produktene bærekraftig produsert?

Vi krever at tremassen som brukes i bindene skal komme fra sertifisert skogbruk. Da vet vi at skogen trærne stod i blir drevet på en bærekraftig måte, slik at ikke den blir ødelagt eller utarmet. Ved å velge svanemerket mensbeskyttelse bidrar du til skogvern til glede for kommende generasjoner og det biologiske mangfoldet.

Mange mensprodukter er laget av bomull.Vi krever at 100 % av bomullen skal være økologisk dyrket. Dermed inneholder den ikke rester av sprøytemidler, og det er et klart pluss for disse svært kroppsnære produktene.

Fungerer svanemerket mensbeskyttelse like bra som andre produkter?

Ja, Svanemerket krever en såkalt funksjonstest som dokumenterer at det svanemerkede produktet er like effektivt som andre, tilsvarende produkter.

Tillater Svanemerket parfyme og fargestoffer?

Vi sier nei til parfyme i bind, tamponger og innlegg, og nei til bruk av fargestoffer i de delene som er i kontakt med kroppen.

Hva med menskopper?

Menskopp er et bra alternativ til annen mensbeskyttelse fordi den brukes mange ganger. Men dessverre har vi ikke utviklet krav til menskopper. Utvikling av nye kriterier er en omfattende prosess. Skal det være et poeng med miljømerking, må det i tillegg være et visst spekter av produkter med ulike miljøegenskaper tilgjengelig slik at miljømerket viser et reelt sett bedre produkt. Der er vi ikke helt ennå på det norske markedet. Men vi reviderer kravene våre med jevne mellomrom, så det er mulig det kan komme etter hvert.

Les mer