Svanemerket tannkrem

Svanemerket tannkrem oppfyller strenge krav til hva den kan være laget av. Kravene tar hensyn til både helse og miljø, og bare de som klarer å oppfylle kravene og dokumentere dette, får sette det offisielle miljømerket på tannkremen sin.

Speilbilde av en som legger tannkrem på en tannbørste.
Det er viktig hva tannkremen din er laget av. Derfor stiller Svanemerket omfattende krav til hva den kan inneholde. Foto: GettyImages.

Svanemerkets formål er å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon om produkter. Derfor stiller vi mange og strenge krav til alle ingrediensene en svanemerket tannkrem kan inneholde.

Kravene utelukker en mengde kjemikalier som er forbundet med helseskade.
For eksempel forbyr vi stoffer som er hormonforstyrrende eller kreftfremkallende, vi forbyr mikroplast og vi utelukker konserveringsmidler som er klassifisert som allergifremkallende.
Vi stiller strenge krav til aroma-/smaksstoffene i tannkremen og også til innhold av miljøskadelige stoffer.

Utsalgssteder

Se etter svanemerket tannkrem der du handler dagligvarer eller på apoteket.

Les mer