Svanemerkets krav til sminke, såper, shampo, kremer og andre hudpleieprodukter

Svanemerket stiller svært strenge krav til hva sminke, solkrem og andre kremer, og såper og shampo kan være laget av. Kravene tar hensyn til både helse og miljø.

Huden vår er ikke tett. Derfor er det viktig hva kremene og såpene våre er laget av. Svanemerket stiller svært strenge krav til dette for å beskytte både helse og miljø. Foto: Getty Images

Svanemerket er det offisielle miljømerket i alle de nordiske landene. Merkeordningen ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukere troverdig miljøinformasjon om produkter. Svanemerket er et helhetlig miljømerke som ser på hele livssyklusen til et produkt og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Kravene til kjemikalier er særlig strenge.

Dette gjelder ikke minst for produkter til hud og hår. Både kremer, såper, shampo og andre hårpleieprodukter, hudpleieprodukter, sminke, tannkrem og deodorant kan svanemerkes. Produsentene må dokumentere at produktene ikke inneholder kjemikalier som Svanemerket helt forbyr eller sterkt begrenser. Kravene er strenge og absolutte, og produsentene må dokumentere at de oppfyller dem. Det er ikke enkelt for produsentene å innfri kravene vi stiller. Bare de beste lykkes.

Strenge helsekrav

Huden er ikke tett. Derfor spiller det en rolle hva det vi smører den inn med er laget av. Og derfor ser Svanemerket nøye på hvilke helseeffekter de ulike kjemikaliene har eller er mistenkt for å ha.

Vi tillater ingen ingredienser som er på EUs liste over stoffer som er mistenkt for å være hormonforstyrrende. Det betyr for eksempel at det ikke er lov å tilsette parabener i et svanemerket hudpleieprodukt.

Det er ikke tillatt å tilsette konserveringsmidler som er klassifiserte som allergifremkallende i et svanemerket produkt.

I flere tilfeller har det blitt funnet organiske fluorstoffer i sminkeprodukter som foundation. Svanemerkets krav utelukker dette i svanemerket sminke.

Produkter til barn (opp til 12 år) skal være parfymefrie. I andre svanemerkede produkter kan det vært litt parfyme, men kravene begrenser både typen og mengden parfymestoffer sterkt. Våre krav er så strenge at det er vanskelig for produsentene å komme gjennom nåløyet.

Strenge miljøkrav

En del andre hudpleieprodukter, som såper og sjampo, skyller vi ganske raskt av oss i dusjen. Da renner alle ingrediensene ut i avløpsvannet og havner til slutt i elver og hav. I tillegg vaskes solkrem av huden når vi bader. Derfor stiller Svanemerket strenge krav til ingredienser i alle slags produkter til hud og hår for å begrense skade på natur og miljø.

Svanemerket stiller strenge krav til at ingrediensene i hudpleieprodukter skal brytes raskt ned når de kommer ut i vannet.  Til sammenligning brytes tungt nedbrytbare stoffer enten ikke ned i det hele tatt, eller bruker mange årtier på det. Da kan de påvirke naturen negativt i mange, mange år. Men altså: Svanemerkets krav sikrer høy andel stoffer som brytes raskt ned.

Vi stiller strenge krav til stoffer som kan være bioakkumulerende. Bioakkumulering er når kjemikalier lagrer seg i kroppene til dyr og mennesker. Skadelige kjemikalier som lagrer seg inne i dyr og mennesker er selvsagt viktig å unngå, og Svanemerket har derfor formulert strenge krav som gjør det vanskelig å bruke slike stoffer i et svanemerket produkt.

For en stund siden kom det en del mediesaker om at enkelte solfiltre kunne skade korallrev . Solfiltrene det var snakk om, heter oxybenzone og octinoxate. Kravene våre sikrer at svanemerket solkrem ikke inneholder disse.

Strenge krav til mengde og type emballasje

En del hudpleieprodukter har overdrevent mye emballasje. Det er både sløsing med ressurser og det øker klimabelastningen fordi vi både lager og frakter materialer som egentlig ikke trengs. Derfor stiller Svanemerket krav til at emballasjen skal fungere bra, men ikke være overdreven, den skal sørge for god tømming (slik at du får brukt opp produktet), og være lett å ta fra hverandre slik at du kan kildesortere materialene.

Les mer