Helseskadelige kjemikalier

Mange kjemikalier kan framkalle sykdom eller andre helseplager. Dem er det all grunn til å unngå. Svanemerket hjelper deg med det.

Miljøgifter og andre skadelige kjemikalier kan skade helsen. Svanemerket stiller strenge kjemikaliekrav som regulerer bort mange stoffer med negativ effekt på helse.

Det er ikke så stort skille på din egen kropp og omgivelsene dine som du kanskje tror. Mange kjemikalier får du i deg gjennom maten du spiser. I tillegg tar du på produkter du omgir deg med, du puster inn lufta de står i, du smører deg inn med såper og kremer. Slik får du i deg kjemikalier som tingene rundt deg inneholder.

Hvis vi tok en blodprøve av deg, ville vi finne mange kjemikalier som stammer fra produktene du har hjemme, på jobb eller andre steder: For eksempel hormonforstyrrende stoffer fra body lotionen, bromerte flammehemmere fra elektroniske dingser, organiske fluorstoffer fra allværsjakka.

Svanemerket stiller svært strenge krav til kjemikalier ut fra hvilke effekter de har på helsen.

Klassifisering av helseskadelige kjemikalier

Til tross for etterslep på dokumentasjon av kjemikalier har vi likevel ganske god kunnskap om helseeffektene til mange kjemikaliegrupper. De kjemikaliene som er vurdert til å være skadelige må nemlig klassifiseres. Når det gjelder helseeffekter, er følgende klassifiseringer vanlige:

  • Allergifremkallende
  • Kreftfremkallende
  • Reproduksjonsskadelig (m.a.o. hemmer stoffet evnen til å få barn)
  • Mutagen (dvs at kjemikaliet kan endre arvestoffet i cellene dine)
  • Bioakkumulerende (dvs at at jo høyere opp i næringskjeden du kommer, jo høyere blir konsentrasjonen av stoffene. Slike stoffer lagrer seg i kroppens fettlag)

Det er mange flere klassifiseringer av kjemikalier. Miljødirektoratet har en samlet oversikt.

Svanemerket tillater ikke at kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige, mutagene eller bioakkumulerende blir tilsatt svanemerkede produkter.

Vi utelukker også alle stoffer som er mistenkt for å være hormonforstyrrende og alt som står på kandidatlista, en del av EUs kjemikalieregelverk (REACH), som lister opp særlig skadelige kjemikalier. Vi har også svært strenge krav når det gjelder allergifremkallende stoffer og en lang rekke andre stoffer som har negative effekter på helsen.

Eksempler på krav Svanemerket stiller ut fra kjemikalienes effekter på helse

  • Svanemerkede kremer og såper til hudpleie og hårpleie kan for eksempel ikke inneholde hormonforstyrrende stoffer, organiske fluorstoffer (som gir økt risiko for kreft, nedsatt sædkvalitet, hormonforstyrrelser og fedme) eller konserveringsmidler som er klassifisert som allergifremkallende.
  • Maling som er svanemerket kan ikke inneholde tungmetaller eller andre tilsatte miljøgifter. Slik unngår du helseskadelig avgassing fra nymalte flater når du bruker svanemerket maling, lakk eller beis.
  • Klær, møbelstoff og andre tekstiler kan ikke være produsert med fargestoffer som er klassifisert som allergifremkallende eller kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige, og de kan heller ikke være impregnert/belagt med organiske fluorstoffer (som forbindes med kreft, nedsatt sædkvalitet etc)

Les mer