Hva er ftalater?

Ftalater er en gruppe kjemikalier som brukes for å gjøre plast og gummi myk. De kalles ofte «plasticizers», og brukes mye i hudpleieprodukter og i PVC, som igjen brukes i gulvbelegg, bager, klær, regntøy, leker og medisinsk utstyr. Flere ftalater er hormonforstyrrende og kan skade evnen til å få barn.

Gul gummiand i badevann.
Ftalater brukes for å gjøre plast myk, og er særlig mye brukt i PVC. Både i leker, regntøy, møbler og gulvbelegg er det ofte ftalater. Foto: GettyImages

Ftalater gjør plast myk og smidig. De brukes i PVC (polyvinylklorid) som er en av de aller mest brukte plast-typene.

Ftalater som blir tilsatt en plast eller gummi binder seg ikke til materialet, men kan lekke ut fra produktet så lenge det eksisterer.

Ftalater er funnet både i ferskvann, saltvann og i jorda, samt i inneluft og husstøv.

Hva er problemet med ftalater?

Ikke alle ftalater er farlige, men en del er hormonforstyrrende, noe som kan gjøre det vanskeligere å få barn. De kan også skade fosterutviklingen.

Noen ftalater er svært giftige for vannlevende organismer, i tillegg til at de er hormonforstyrrende også for fisk, der man har sett endringer i kjønnsfordelingen i fiskeyngel.

Ftalatene binder seg som sagt ikke så lett til andre materialer. De er flyktige , dvs at de lett flytter seg over til lufta, vannet eller støvet hjemme hos deg.

I disse produktene er det ofte ftalater

  • I kosmetikk og hudpleieprodukter som neglelakk, parfyme, deodorant, hårgele, sjampo, hårspray og body lotion
  • Leker og småbarnsprodukter med myk plast
  • Byggematerialer som gulvbelegg, lim, maling og lakk
  • Kabler til og i elektronikk
  • Regntøy, klær og andre tekstiler
  • Vesker og bager
  • Medisinsk utstyr

Svanemerket og ftalater

Svanemerket har et føre-var-prinsipp. Så selv om ikke alle ftalater er forbundet med helsefare og miljøskade, utelukker vi hele kjemikaliegruppen fra svanemerkede produkter. Bare i enkelte og svært begrensede tilfeller er det unntak fra dette.

I produkter som hudpleie, kosmetikk, leker, maling, gulv, tekstiler og dialyseposer tillater Svanemerket ikke ftalater.

Lover og regler

I EU reguleres bruken av ftalater gjennom regelverk som vi også følger her i Norge. Men ikke alle ftalatene omfattes av lovverket, og dessuten kan eldre produkter eller varer som er produsert utenfor EU fremdeles inneholde ftalater som er skadelige.

Les mer om kjemikalier