Hva er PVC?

PVC, eller polyvinylklorid eller vinyl, er verdens tredje mest brukte plast. 40 millioner tonn produseres hvert år.

Hageslanger laget av PVC
PVC finnes i svært mange produkter, som gulvbelegg, tapet, kunstig lær, leker og i mange byggematerialer. Foto: GettyImages

Hva er PVC?

PVC er en klorert polymer eller med andre ord plast. Den består av 57 prosent klor (som utvinnes fra salt) og 43 prosent råvare fra olje og gass. PVC og vinyl er det samme.

Hva brukes PVC til?

PVC brukes blant annet innen byggeindustrien, vinduer, kabler, gulv, matemballasje, dialyseposer, blodslanger, leker, sko, regntøy, oppblåsbare badeleker og mye mer.

Hva er problemet?

PVC inneholder ofte mykgjørere («plasticizers»), som regel ftalater. I 2015 ble flere ftalater forbudt i EU fordi de kan skade helse og miljø, men PVC fra før den tid kan inneholde skadelige ftalater.


Selve byggesteinen i PVC – vinylklorid – er klassifisert som kreftfremkallende. Dette gjør også bruk av PVC problematisk.

I tillegg er PVC problematisk som avfall. Når den brenner, utvikler den giftig saltsyregass og noen ganger også dioksiner.

Svanemerket og PVC

Svanemerket forbyr bruk av PVC i tekstiler, medisinsk utstyr som dialyseposer og blodslanger, i babyprodukter med tekstiler, leker, emballasje for drikkevarer og i gulv.
I vinduer og ytterdører tillater Svanemerket hard PVC, men da skal en del av den være gjenvunnet.

Les mer