Miljøgifter

Miljøgifter er kjemikalier som er giftige, brytes svært sakte ned og lagrer seg i kroppene til dyr og mennesker. Å kutte bruken av miljøgifter er en av de største miljøutfordringene vi har.

Miljøgifter er kjemikalier som er giftige, brytes svært sakte ned og kan skade helse og miljø i lang tid. Å kutte bruken av miljøgifter er en av de største miljøutfordringene vi har.

Den største kilden til utslipp av miljøgifter og andre skadelige kjemikalier i dag er produksjon og forbruk. I kosmetikk, møbler, elektronikk, leker, rengjøringsmidler, tekstiler, papir og engangsartikler kan det være stoffer som er giftige for mennesker, dyr og planter.

Svanemerket utelukker miljøgifter

Svanen utelukker miljøgifter, dvs stoffer med svært skadelige egenskaper. Det vil si at de er miljøskadelige, kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige.

Vi utelukker så langt det er mulig stoffer som ikke brytes ned i naturen og som samtidig er giftige for vannlevende organismer. Vi bruker testresultater og div EU-regelverk når vi setter kjemikaliekrav til svanemerkede produkter. Vi forbyr generelt stoffer som er på lista over Substances of very high consern (ref. REACH).

Eksempler på miljøgifter Svanemerket forbyr

NavnEffektFinnes i
Bisfenol A (BPA)Hormonforstyrrende, mistenkt for å være kreftfremkallende og for å føre til fedmeMyk plast i leker og babyprodukter, kjøkkenutstyr
Organiske fluorstoffer
(PFAS; PFOA; PFOS)
Påvirker immunforsvaret og effekten av vaksiner, kan gi fosterskader, mistenkt for å forårsake kreft. Brytes nesten ikke ned, hoper seg opp i alle organismer.Vanntette tekstiler, matemballasje, brannskum, skismøring
Bromerte flammehemmereHormonforstyrrende, skader forplantningsevnen, kan gi fosterskade. Brytes nesten ikke ned, hoper seg opp i alle organismer.Møbler, elektronikk
FtalaterHormonforstyrrende, kan skade forplantningsevnen og gi fosterskade.Myk plast (PVC), gulvbelegg, lim
SiloksanerHormonforstyrrende, kan skade forplantningsevnen. Brytes nesten ikke ned, hoper seg opp i alle organismer.Såper, hudpleieprodukter, hårprodukter, deodoranter, sminke, bilvoks, maling

Les mer