Negativ merking av produkter

«Alle produkter som inneholder skadelige kjemikalier må ha innholdsdeklarasjon», sier noen. Vi mener det er bedre å tydelig merke det som er bra.

Mange forbrukere ønsker å ta informerte valg. Men hvor lett er det hvis du ikke forstår informasjonen på produktene?

Det er uhyre viktig å bli få slutt på bruken av miljøgifter. Hvordan skal vi hjelpe forbrukere og innkjøpere med å unngå produkter som inneholder miljøgifter og andre skadelige kjemikalier?  Er det en god løsning å kreve en liste over de skadelige stoffene?

Se på disse to navnene: 

  • Tris(2-kloretyl)fosfat.
  • (5R)-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one.

Den første betegnelsen er en flammehemmer som også brukes som mykgjører i plast, og som står på norske myndigheters prioritetsliste over miljøgifter vi vil bli kvitt.
Den andre er et kjemisk navn på askorbinsyre, eller c-vitamin, om du vil. Hvor lett er det for folk flest å vite forskjellen?

Eller tenk deg en bamse du vil kjøpe. Den er merket med følgende stoffer:

Alkylfenoletoxylat, dimetylfumarat, nitrosamin, lineær alkylbenzensulfonat, etylendiamintetraacetat, 4-chlor-o-toludinium, 2-naphthylamin, 3,3-dischlorbenzin, tetrabrombisfenol, pentabromdifenyletanol, oktabromdefenyleter, kadmium, bis-2-etylhexyl-phatalate, 4-aminoazobenzene, oktametylsyklotetrasiloksan, dekametylsyklotetrasiloksan.

Er denne bamsen et godt kjøp til barnet du vil glede? Hvor mange av oss forstår hva en deklarasjon som dette egentlig betyr?

Bruke Google?

Vi kan jo google, tenker du kanskje. Og det kan vi. Men sett fingeren i jorda: Hvem googler etter ingrediensene til alt de skal kjøpe? Leker, klær, sjampoer, kremer, tamponger, håndklær, gardiner, maling, gulvbelegg, lim, tørkerull, stearinlys, datamaskin, sofa, sengetøy, bomullspads, terassebord…

Listen er uendelig. Men det er forbrukernes tid og tålmodighet ikke. Når forbrukerne ikke kan gjøre seg nytte av informasjonen, fungerer ikke en opplisting av kjemikalier som forbrukerveiledning. 

Hvem skal kontrollere all informasjonen?

Vi importerer veldig mye av det vi forbruker. Dersom alle produsenter i alle verdens land skal deklarere alle kjemikaliene som er brukt i alle produkter, er dette en kjempestor jobb å få til. Vi må ha internasjonalt regelverk om denne plikten, og ordninger som sørger for at alle land faktisk etterlever den.

Vi trenger også instanser som kontrollerer at informasjonen produsentene har oppgitt faktisk stemmer. Fristelsen til å unnlate å oppgi et stoff som for eksempel er kreftfremkallende kan jo være stor…

Positiv merking: Velfungerende løsning

Vi mener det er mye bedre å merke produkter som ikke inneholder miljøgifter, og som på den måten er gode valg for både helse og miljø. Det er dette Svanemerket gjør.

Vi stiller svært strenge krav kjemikalier – både dem som brukes i løpet av produksjonsprosessen, og dem som er igjen i det ferdige produktet. Vi legger stor vekt på dokumentasjon og kontroll, og vi besøker alle produksjonsstedene for å ta en dobbeltsjekk – uansett hvor i verden det er.

Ser du et produkt med Svanemerket på, vet du at det oppfyller svært strenge krav til kjemikalier og til alle andre relevante miljøproblemer. Svanemerket er vanskelig å få. Men enkelt å velge.

Helhetsperspektiv

Det er kjempeviktig å kutte bruken av miljøgifter og andre kjemikalier som kan skade helsa vår eller naturen. Derfor er kjemikaliekravene vi stiller så strenge.

Men selv om kjemikaliebruk er svært viktig, er det mange andre miljøfaktorer som også må med. Er et produkt et godt miljøvalg om det ikke inneholder miljøgifter, men er laget av tre fra regnskogen? Eller er produsert under etisk sett uholdbare forhold? Eller forurenser lokalområdet der fabrikken ligger?

Vi mener at selv om kjemikalieinnhold er svært viktig, er det ikke bare det som betyr noe. Vi må klare å ha flere tanker i hodet på en gang. Svanemerket ivaretar helheten, og står for redusert klimabelastning, mer bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag.

Les mer