Svanemerket grillkull og grillbriketter

Velg kull til grillkosen som har dokumentert at det er et godt valg for både helse og miljø.

Velg grillkull som er ressurseffektivt og som kommer fra sertifisert skogbruk.

Spiller det noen rolle hvilket grillkull du bruker? Ja, det er faktisk stor forskjell på kull og kull! Svanemerket grillkull kommer fra bærekraftig skog og tilfredsstiller strenge og helhetlige krav.

Det finnes produkter på markedet som bruker kull fra nedhugde skoger i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Svanemerket sjekker at grillkullet kommer fra bærekraftig skogbruk, og at den er produsert på en energi- og ressurseffektiv måte.

Miljømerking har gjort kontrollbesøk der råvaren lagres og grillkullet produseres. Trevirket kan spores helt tilbake til hvilken skog treet kom fra, og er sertifisert med FSC100.

Svanemerket grillkull finner du både hos Rema, Coop og Norgesgruppen.

Svanemerket grillkull:

  • Klimasmart: For å være ressurseffektivt og dermed redusere klimapåvirkningen krever Svanemerket laboratorietest som beviser effektivitet og kvalitet på forbrenningen
  • Sporbart: Trevirket skal være FSC-sertifisert med FSC100 eller PEFC-sertifisert. Ingen kontroversielle treslag kan brukes, dvs at for eksempel tre fra regnskog er forbudt.
  • Helse: Strenge kvalitetskrav skal gjøre at forbrenningen frigir så lite som mulig av stoffer som er problematiske for helsa. For eksempel skal råvaren være helt ren.
  • Sosiale krav: Produsenten skal følge FN Global Compact og FNs barnekonvensjon som skal sikre god håndtering av menneskerettigheter og arbeidsmiljø. Dette gjelder ILOs kjernekonvensjoner som forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og at arbeiderne har rett til å organisere seg.