Er nedbrytbar eller komposterbar plast bra for miljøet?

Nei. Ikke slik det fungerer i dag.

Plast brytes ikke ned om du graver den ned i rosebedet eller legger den i kompostbingen. Såkalt kompostérbar plast krever industriell kompostering. Det betyr at den må ha en jevn temperatur på 50-60 grader over flere døgn for å begynne å brytes ned. Vi har ingen slike anlegg i drift i Norge i dag.

Det er også problematisk at denne plasten ødelegger for annen plast som er samlet inn og egentlig skal brukes på nytt. Den nedbrytbare plasten har andre smeltepunkter enn annen plast og kan lage propper inne i resirkuleringsanlegget.

«Nedbrytbar» og «komposertbar» høres jo fint ut, og en tredje bekymring er at folk tror de bare kan kaste denne plasten fra seg ute uten at den skaper problemer. Man kan jo spekulere i om det er derfor du kan se hundeposer liggende rundt omkring i skog og mark? Men altså: Den komposterbare plasten forsvinner ikke av seg selv, og hører hjemme i restavfallet.