Går det an å si «uten kjemikalier»?

Gir det mening å si at noe er uten kjemikalier?

Kjemikalier er overalt rundt oss og i oss. Luft er en kjemisk blanding av blant annet nitrogen og oksygen, vann er et kjemikalium som består av hydrogen og oksygen. Så nei, vi kan ikke si at noe er «uten kjemikalier».

Mer interessant er det hva slags kjemikalier produktet inneholder. Kan de skade helsa di eller miljøet? Det er umulig for deg som forbruker å få informasjon og kunnskap om alle kjemikaliene du blir eksponert for i livet. Myndighetene i Norge og EU utformer lover og regler som skal beskytte både deg og naturen fra farlige kjemikalier. Men regelverket favner ikke alt.

Så i tillegg er det viktig at ordninger som Svanemerket stiller svært strenge krav til hvilke kjemikalier et produkt kan inneholde.