Naturlig og syntetisk – hva er best?

Hva kan vi si at er «naturlig» og «syntetisk»? Er det ene egentlig bedre enn det andre?

«Det som kommer fra naturen, som er dyrket på en åker eller høstet i skogen, er sunt, ufarlig og «rent». Det som er produsert, som er kunstig, syntetisk og framstilt på et laboratorium, er skumlere og mer skadelig.»

Sånn tenker mange av oss intuitivt. Og mange produkter reklamerer med at de inneholder så og så mye naturlige ingredienser, og satser på at det forteller forbrukerne en positiv og salgsfremmende historie.

Uklare grenser mellom naturlig og syntetisk

Men så enkelt er det ikke. I naturen finnes det mye som er farlig, giftig og som vi bør unngå. Rene giftstoffer finner vi i tungmetaller, planter og bær – for å nevne noe. I tillegg er det masse i naturen folk er allergiske for: bjørkepollen, reker og jordbær kan skape alvorlige helseproblemer for noen. Selv om det er helt naturlige ting, uberørt av menneskehender.

Syntetiske materialer lages av kjemikalier i en fabrikk. Råvarene kan gjerne komme fra naturen. Fossil olje er en naturlig råvare som ved hjelp av kjemiske prosesser blir til plast eller andre syntetiske materialer, for eksempel. Alt vi driver med, også i laboratorier, kommer opprinnelig fra naturen.

Det viktigste er egenskapene

Det er med andre ord ingen klar vinner mellom naturlig og syntetisk. Det som er viktig, er hvilke egenskaper den naturlige eller syntetiske ingrediensen har. Er den giftig? Kan den fremkalle kreft eller allergi? Brytes den raskt ned?

Svanemerket stiller de samme strenge kravene til alle slags ingredienser ut fra hvordan de kan påvirke helse og miljø. Uansett om de er dyrket på en gård eller i et laboratorium.