Mikroplast

Mikroplast er et stort og mye omtalt miljøproblem. Hva gjør Svanemerket med det?

Mikroplast blir funnet i både luft og vann.

Spredning av mikroplast er et alvorlig problem, og da Miljødirektoratet nylig undersøkte utbredelsen av mikroplast i miljøet, fant de det overalt — både i luft og i vann.

Hva er mikroplast?

Mikroplast er små plastbiter som er mindre enn 5 mm store. Mikroplast brukes noen ganger i produksjon av kosmetikk og hudpleieprodukter, andre ganger oppstår den fordi større plastprodukter slites i stykker av bruk, sollys, vær og vind.

Mikroplast kan være skadelig for både helse og miljø, både fordi bitene er så små og vanskelige å hindre spredning av, fordi de ikke brytes ned og fordi de kan frakte med seg skadelige kjemikalier inn i kroppene til både dyr og mennesker. Der kan de over tid hope seg opp. Det er en stor utfordring at vi i dag vet for lite om hva slags effekter dette kan få.

Svanemerket og mikroplast

Svanemerket tar mikroplast-problemet alvorlig og prøver å begrense bruken av mikroplast der vi kan. Vi bruker et føre-var-prinsipp og forbyr tilsatt mikroplast i mange produkter med Svanemerket. Svanemerket støtter opp under generelle tiltak for å redusere plastavfall. Når det kommer ny kunnskap om hvordan man kan begrense frigivelse av mikroplast, er dette tiltak vi vil vurdere å innføre.

I dag er mikroplast utelukket fra vanlige hudpleieprodukter, svanemerkede håndoppvaskmidler og andre vaskemidler.

Når det kommer ny teknologi som hindrer spredning av sekundær mikroplast (altså mikroplast som oppstår når produktet brukes), vil vi vurdere å ta inn dette i kravene våre. Allerede i dag stimulerer vi vaskerier som har satt inn mikroplast-reduserende tiltak.

Som første miljømerke i verden krever Svanemerket at tekstilprodusenter skal måle mengden mikroplast som slippes i ordinær vask. Hensikten er å kunne sette en grenseverdi for dette når det er tilstrekkelig data til å gjøre det.

Les mer