Er resirkulert alltid bra?

Er et produkt mer miljøvennlig fordi det inneholder noe som er resirkulert?

Flere og flere markedsfører produktene sine med at de inneholder resirkulerte materialer. Gamle fiskegarn av plast brukes i joggesko, og du finner både resirkulert ull, bomull og polyester i moteklær. Er disse produktene per definisjon miljøvennlige da?

Nei, så enkelt er det ikke. For selv om resirkulering av materialer er viktig i den sirkulære økonomien, er ikke dette en fribillett eller «godkjentstempel» når det gjelder miljø. Enda viktigere er det å redusere forbruket i utgangspunktet.

Du har kanskje sett varianter av figuren under her? Den illustrerer at resirkulering er et relevant tiltak for å redusere mengden avfall og miljøbelastningen vår, men at andre tiltak – som for eksempel gjenbruk – har større effekt.

Avfallshierarkiet eller avfallspyramiden, enkelt forklart. Jo bredere felt i pyramiden, jo viktigere tiltak. Illustrasjon: Svanemerket

Hva er det resirkulerte materialet?

Hva er det resirkulerte materialet laget av i utgangspunktet? Inneholdt det opprinnelige produktet mange skadelige kjemikalier?

Dette er spørsmål det er særlig viktig å besvare når det gjelder resirkulert plast. Det er fordi mange typer plast kan inneholde mange kjemikalier som kan skade både helse og miljø. Og det er jo materialene vi vil bruke om igjen i den sirkulære økonomien, ikke alle giftstoffene.

Hvordan er det resirkulerte materialet produsert?

Hva vet vi om måten det resirkulerte materialet er laget på? Har det gått med mye energi underveis? Kom den energien fra fossile kilder som olje og kull, eller fra fornybare kilder som vann, vind eller sol? Ble det brukt mange skadelige kjemikalier i prosessen? Ble kjemikaliene håndtert på en bra måte, eller forurenset de miljøet? Er det mye igjen av dem i det resirkulerte materialet?

Alt dette er sentrale spørsmål for å vurdere hvor miljøvennlig det resirkulerte materialet er.

Hvor stor andel er resirkulert?

Hvor stor andel av produktet består av resirkulerte materialer? Jo lavere andel resirkulert materiale, jo mindre betydning har det for hvor miljøvennlig hele produktet er.

Når det er sagt, så er det ikke alltid at 100 % resirkulert materiale er mulig eller ønskelig. Kanskje oppnår man ikke tilstrekkelig kvalitet dersom alt materialet er resirkulert, slik at de beste er å blande det med nye materialer. Det er også et faktum at tilgangen på resirkulerte materialer ikke er god nok. For eksempel når det gjelder klær og tekstiler er det lite resirkulert stoff på markedet, og da kan det være krevende for produsentene å bruke mer enn en liten andel. Slik er det i alle fall i dag.

Med bedre systemer for innsamling av materialer og med bedre teknologi for å resirkulere dem vil denne situasjonen kunne forbedre seg i tiden som kommer.

Resirkulert betyr ikke «løp og kjøp»

Det er bra for miljøet å bruke materialer om igjen (hvis de ikke inneholder miljøgifter), men like viktig er at det vi må redusere forbruket vårt. Så selv om noe inneholder en viss prosent resirkulerte materialer, er det aller beste miljøvalget ofte å bruke noe du har fra før – ikke kjøpe noe nytt.

Vanskelig å få. Enkelt å velge

Svanemerket er vanskelig å få for produktene. Det gjør det enkelt for deg å ta gode miljøvalg selv om du ikke er miljøekspert selv.