Svanemerket gjør det enklere å gjenbruke plastemballasje

Svanemerkets krav til vaskemidler og flekkfjernere fremmer gjenbruk av plastemballasje og bidrar til lavere klimagassutslipp.

Noen heller vaskemiddel fra en plastflaske opp i en vaskemaskin.

En undersøkelse fra det danske konsulentselskapet Viegand Maagøe viser at Svanemerkets emballasjekrav til tekstilvaskemidler og flekkfjernere i stor grad stemmer overens med designretningslinjene for forbedret gjenbruk.

Design for gjenbruk kan være med på å sikre at emballasjen sorteres korrekt, og at kvaliteten er høy nok til at materialet kan brukes i nye produkter uten for mye nedgradering.

På den måten er Svanemerket med på fremme den sirkulære økonomien og kan også bidra til redusert klimabelastning. Undersøkelsen viser nemlig at det kan spares 1,5 til 2,7 kg CO2 hver gang 1 kg plast gjenbrukes i stedet for å bli brent.

Stort potensial for å redusere mer plast

Studien viser at det er stort potensial for å gjenbruke mer plast. I dag kan bare 45 prosent av den plasten som blir samlet inn i Danmark bli gjenbrukt. Og under 15 prosent av det innsamlede plastavfallet ender opp med å faktisk bli gjenbrukt. Når det gjelder norske forhold, vet vi at 62 prosent av plastavfallet fra husholdningene egnet for gjenvinning, og bare 24 prosent blir gjenvunnet, ifølge Handelens Miljøfond.

Svanemerket stiller en lang rekke krav til emballasjen. Den skal blant annet inneholde resirkulert materiale og ha et sirkulært design, for eksempel ved å oppfylle krav til plasttype, fargestoffer og metaller.

Eksempler på sirkulære krav Svanemerket stiller til tekstilvaskemidlers emballasje

  • Det må være mulig å gjenvinne hovedmaterialet i emballasjen i dagens system for resirkulering av materialer i de nordiske landene.
  • All plastemballasje til tekstilvaskemidler må inneholde minst 50 prosent gjenvunnet materiale.
  • Emballasjen skal ha et design som gjør gjenvinning mulig, for eksempel ved å bestå av bare én enkelt plasttype. Det er også begrenset hva slags fargestoffer plastemballasjen kan tilsettes.
  • Emballasjen skal ikke ha metalldeler (unntak for fjærer i pumper).
  • Etiketten på emballasjen må ikke være til hinder for gjenvinning.

Denne artikkelen er en del av prosjektet Bærekraftig livsstil – et initiativ finansiert av Nordisk Ministerråd.