Sirkulært design – hva er det?

Det er designfasen som avgjør hvor sirkulært et produkt er. Hvordan da? Er ikke design bare pynt?

Å designe et produkt betyr ikke bare å bestemme hvordan det skal se ut, men også å legge premissene for hvor lett det er å gjenbruke materialene i det. Produktet må designes slik at det fungerer slik det skal, har god kvalitet og lang levetid, at du til slutt kan ta delene fra hverandre og sende metaller, plasten, trevirket etc videre til nye kretsløp, nye produkter.

Her er noen eksempler på designkrav Svanemerket stiller for å bygge opp under den sirkulære økonomien når det gjelder møbler og klær:

Designkrav til svanemerkede møbler

  • Det skal være mulig å demontere møblene for å reparere dem
  • Materialene skal være sammensatt og montert slik at de lar seg resirkulere
  • Svanemerket stimulerer til bruk av gjenbrukte eller fornybare materialer
  • Produsenten må gi garanti om at viktige reservedeler skal være tilgjengelige
  • Møblene skal ha god kvalitet som følger internasjonale standarder for produktkvalitet og sikkerhet.

Designkrav til svanemerkede klær

  • Forbud mot påmontert pynt, som paljetter, nagler og glitter, som ikke har noen funksjon, fordi dette ødelegger potensialet for resirkulering av tekstilet
  • Forbud mot ferdiglagde hull i klærne
  • Krav til god slitestyrke
  • Design og materialvalg som sørger for at klærne ikke krymper for mye, mister fargen eller fasongen
  • Re-design av klær kan svanemerkes hvis materialet opprinnelig var svanemerket eller sertifisert etter andre spesifikke merker.