Ecodesign – EUs økodesignforordning

Forslaget fra EU om en ny økodesignforordning (Ecodesign Regulation) skal sikre mer miljøvennlige og sirkulære produkter, og tydelig informasjon om produkters miljøbelastning og energibruk. På den måten skal det bli enklere for forbrukere å ta gode, grønne hverdagsvalg.

Bilde av designer som skisser og lager modeller av nye møbler.
EUs nye forordning for ecodesign skal bidra til å minimere miljøbelastningen fra produkter på det europeiske markedet. Foto: Getty Images

I mars 2022 la EU-kommisjonen frem et nytt forslag til en økodesignforordning. En utvidelse av økodesigndirektivet fra 2009 som etablerte krav til energibruk for energirelaterte produkter. Forslaget er en del av EU Green Deal (EUs grønne giv), og et av flere initiativer for å sikre mer bærekraftige produkter og fremme en sirkulær økonomi. 11. desember ble Ministerrådet og Europaparlamentet enige om teksten i det nye direktivet. Det eneste som gjenstår er en formalitet, nemlig at Parlamentet og Rådet godkjenner den endelige teksten.

Det nye forslaget for «ecodesign» er et rammeverk med krav for hvordan en rekke ulike produkter skal lages for å gjøre produktet mer sirkulært, sikre energieffektivitet og minimere miljøbelastning.

Prinsipper for økodesign

Forslaget til den nye økodesignforordningen stiller krav til:

 • Holdbarhet, mulighet for gjenbruk, reparasjon, vedlikehold, demontering, og ombygging
 • Redusert bruk av skadelige kjemikalier
 • Energi- eller ressursbruk
 • Økt innhold av gjenvunnet materiale
 • Økt materialgjenvinning
 • Miljøpåvirkninger i hele produktets livssyklus, inkludert karbon- og miljøfotavtrykk
 • Forebygging av avfall, inkludert emballasjeavfall

Produkter som omfattes av økodesignforordningen

Økodesignforordningen vil sette krav til «ecodesign» for alle varer som selges på det europeiske markedet, med unntak av mat, medisin og dyrefôr. Produkter som omfattes av økodesigndirektivet er blant annet:

 • Hvitevarer, elektriske produkter, batterier
 • Klær og tekstiler
 • Møbler
 • Rengjøringsmidler
 • Smøremidler
 • Maling
 • Kosmetikk
 • Leker

Digitalt produktpass

Forslaget til ecodesign innebærer at alle regulerte produkter skal ha et digitalt produktpass. Målet er at dette vil gjøre det enklere å reparere eller resirkulere produkter, og gjøre det lettere å spore farlige stoffer og kjemikalier som er brukt i hele verdikjeden. Digitale produktpass vil være tilgjengelige for forbrukere.

Forslaget inneholder også tiltak for å få slutt på at usolgte varer blir kastet eller ødelagt, styrke grønne offentlige anskaffelser og gi insentiver til mer bærekraftige produkter.

Svanemerket – et verktøy for ecodesign

Svanemerket er et utmerket verktøy for «ecodesign» (økodesign). Nordens offisielle miljømerke tar hensyn til alle funksjonene som økodesignforordningen har som mål å forbedre. Svanemerket har detaljerte og absolutte krav til god kvalitet og holdbarhet på en rekke produktgrupper, og bruker allerede i dag krav i økodesigdirektivet som utgangspunkt og legger kravene på et enda mer ambisiøst nivå.

Det er vanskelig å oppnå Svanemerkets krav, og kun de beste produktene og tjenestene oppfyller kravene og blir sertifisert. Slik gjør Svanemerket det enklere for forbrukere, innkjøpere og produsenter å velge mer miljøvennlig, uten at de trenger å være eksperter på klima og miljø selv.

Les også