Svanemerkets miljøkrav til alternativ tekstilrensing

En svanemerket alternativ tekstilrens rengjør tekstiler uten bruk av flyktige organiske løsemidler. Vaskeaktive stoffer i hjelpekjemikaliene er lett nedbrytbare, og tekstilene renses med et godt resultat.

Ved svanemerket alternativ tekstilrensing benyttes helse- og miljøtilpassede hjelpekjemikalier. Vaskeaktive stoff/tensider i hjelpekjemikalier (flekkfjerningsmidler og etterbehandlingsmidler) er lett nedbrytbare og har ikke langtidsvirkninger med hensyn til helse og/eller miljø.

Med svanemerket alternativ tekstilrensing kan alle typer tekstiler renses med et godt resultat. Eksempel på rensemetode som kan svanemerkes er CO2 rens, eventuelt i kombinasjon med ”våtrens”.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk*
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Søknadsavgifter frem til og med 31.12 2021
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
Avgiftsgrunnlaget er omsetningen til renseriet0,15 % av omsetningen til renseriet.
Minimumsavgift per renseri18 000 NOK
Maksimumsavgift  per renseri30 000 NOK
Maksimumsavgift per renserikjede**300 000 NOK
dog minimum 18 000 NOK per renseri

* Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

** Med en kjede menes en gruppe av virksomheter i ett land, som tilhører samme konsern og som markedsføres med samme navn/konsept/brand