Svanemerkets miljøkrav til bleier, bind, tampong og andre hygieneprodukter

Svanemerkede hygieneprodukter er blant de minst miljøbelastende i sin kategori. De oppfyller strenge krav til både produksjon av råvarer, til kjemikaliene som inngår og til at de skal virke godt.

Kravene omfatter blant annet produkter som bleier, bind, tamponger, ammeinnlegg, bomullsvatt og plaster.

Et svanemerket hygieneprodukt:

  • Oppfyller strenge miljøkrav til materialene i produktet og produksjonsproses
  • Fremmer god helse gjennom tøffe kjemikaliekrav på inngående materialer og sluttprodukt
  • Dersom hygieneproduktet inneholder bomull, skal denne være økologisk og ikke klorbleket
  • Fremmer fornybart og gjenvunnet materiale i produkt og emballasje

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Christine Opland

markedsrådgiver

+47 91177270co@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Hygieneprodukter består av varegruppene:

  • Baby & Incontinence Care
  • Lady Care
  • Øvrige hygieneprodukter

Fra 01.01.2023 endres avgiftene. Tabellene vil oppdateres i henhold til reguleringen før 2023.

Cellulose-basert masse/fluff fra eksterne bruk som inngår med ≥ 10.0 vekt- % i det ferdige produktet må kontrolleres og listes før det kan inngå i søknaden. Den aktuelle masseprodusenten er ansvarlig for å søke om kontroll og listing.

Informasjon, søknadsskjema og priser for masseprodusenten er tilgjengelig i vår nordiske papirportal.

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK

Årlige lisensavgifter Pris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR.
0,1 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.