Svanemerkets miljøkrav til holdbart trevirke som terrassebord og kledning

Svanemerket holdbart trevirke (terrassebord) er ikke tilsatt tungmetaller eller biocider, medfører ikke problemer i avfallsfasen, er laget av trevirke fra bærekraftig skogbruk, og har god holdbarhet.

Svanemerket holdbart trevirke er alternativ til konvensjonelt impregnert virke til terrassebord og annen utendørs bruk. Det oppfyller strenge krav til kjemikalier og til kvalitet, kommer fra bærekraftig skogbruk og har dokumentert tilstrekkelig holdbarhet.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*
25 000 NOK
dog minst 12 500 NOK per tretype og behandlingsmetode
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:


3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
dog minst 12 500 NOK per nye tretype og behandlingsmetode
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
dog minst 6 250 per tretype og behandlingsmetode
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
dog minst 12 500 NOK per tretype og behandlingsmetode
Overføring av lisensen til et annet foretak
3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
Salg i Norden


0,3% av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR***.
0,05% av omsetningen til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR***.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***

Salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 EUR*** utenfor Norden)
2 000 EUR***


* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.