Svanemerkets miljøkrav til hotell, restaurant, kantine, og konferanse

Et svanemerket hotell, restaurant eller konferansevirksomhet har lavt energiforbruk, bruker kjemikalier med lav miljøbelastning, og arbeider aktivt med å minske avfallsmengdene og vannforbruket.

5 minutter om Svanemerkets krav til hoteller og hva det innebærer i praksis

Personalet på et svanemerket hotell, restaurant eller konferansevirksomhet jobber innenfor mange områder for å redusere miljøbelastningen. Noen av disse er å redusere energi- og vannforbruk, minske avfallsmengder, optimere bruk av kjemiske produkter og gjøre innkjøp av miljømerkede produkter innenfor mange kategorier, som for eksempel rengjøring og oppvask, trykksaker og toalettpapir. Svanemerkede restauranter har strenge krav til hvilke råvarer som kjøpes inn og en høy andel økologiske produkter.

En svanemerket virksomhet:

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk*
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Årlige lisensavgifter Pris eks. mva
Avgiftsgrunnlaget er virksomhetens totale omsetning
0,15 % for de første 12 mill. kr i omsetning
deretter 0,03 %
Minimumsavgift18 000 NOK per virksomhet
MaksimumsavgiftMaksimumsavgiften er 48 000 NOK per virksomhet
Nasjonal maksimumsavgift for kjede**

480 000 NOK
dog minimum 18 000 NOK per virksomhet innen kjeden

* Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

** Med en kjede menes en gruppe av virksomheter i ett land, som tilhører samme konsern og som markedsføres med samme navn/konsept/brand