Svanemerkets miljøkrav til maling, beis og lakk til innendørs bruk

Svanemerket maling, beis og lakk til innendørs bruk tilfredsstiller strenge krav, blant annet til løsemidler, mykgjørere og kvalitet.

Et åpnet malingsspann med en pensel

Miljøkravene gjelder for innendørs dekormaling, lakk, interiørbeis og tilsvarende produkter som er beregnet for gjør-det-selv eller for profesjonelle brukere.

Det er omfattende krav til alle kjemiske stoffer som inngår i produktene. For eksempel er det strenge krav til løsemidler og konserveringsmidler, noe som er viktig for innemiljø og helse.

Svanemerket maling, beis og lakk til innendørs bruk oppfyller også krav til emballasje, bruksanvisning og produktenes kvalitet.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Hva koster det?

Lisensinnehavere kan slå sammen omsetningen fra innendørs maling, beis og lakk med omsetningen for varegruppen «utendørs maling og lakk» (under kjemiske byggprodukter) ved beregning av årsavgiften.

Fra 01.01.2023 endres avgiftene. Tabellene vil oppdateres i henhold til reguleringen før 2023.

Søknadsavgifter Pris eks. mva
Ny søknad*
25 000 NOK
Minimum 3125 pr resept
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4000 NOK
Kontrollbesøk i Europa
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Minimum 3125 pr nye resept
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Minimum 1562 pr resept
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Minimum 3125 pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 30 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 30 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.