Svanemerkets miljøkrav til panel, lister og bygningsplater

Svanemerkede benkeplater, sponplater og kryssfiner er blant de minst miljøbelastende på markedet. Treplater er laget av trevirke fra bærekraftig drevet skog, kjemikaliene i produksjonen er strengt kontrollert, og de er produsert med mindre energiforbruk – et viktig klimatiltak.

Miljøkravene gjelder for platematerialer til innvendig bekledning av innertak, vegg og undergulv, utendørs fasadeplater, vindtetting av vegg og undertak, samt produksjon av lister, foringer, paneler til innedørs bruk, og møbler og innredninger som benkeplater, sponplater, kryssfiner, skap og liknende.

Platene kan være laget av blant annet trevirke (som finér, trefiber og spon), gips og mineraler (stein- og glassull).

Produksjonen av svanemerkede bygningsplater oppfyller strenge krav til energiforbruk, noe som gir redusert klimabelastning. Platene sikrer et godt inneklima gjennom minimale emisjoner, og har høy kvalitet og lang levetid.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*25 000 NOK
Kontrollbesøk i Norden
Inkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4 000 NOK
Kontrollbesøk Europa
(utenfor Norden)
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa 20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Under 4 timer:
4- 8 timer:
over 8 timer:

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt
12 500 NOK
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK

Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden


0,15 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 20 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 20 millioner EUR***.
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
Maksimumsavgift for Norden ***100 000 EUR***
For salg utenfor Norden ***
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.