Svanemerkets miljøkrav til rengjøringsmiddel for næringsmiddelindustrien

Svanemerkede rengjøringsmiddel til næringsmiddelindustrien er effektive og oppfyller strenge krav til økotoksisitet, nedbrytbarhet og bioakkumulerbarhet.

Rengjøringsmiddel til næringsmiddelindustri er profesjonelle produkter som brukes innenfor ulike typer næringsmiddelindustri og storkjøkken. Produktene er effektive til fjerning av fett, proteiner og andre typer smuss fra produksjonsutstyr, maskindeler, rørsystem og overflater i produksjonslokalene. Miljøkravene gjelder for ikke desinfeksjonsmidler.

Svanemerket stiller krav til at produktene er:

  • Effektive og skånsomme mot miljøet. De oppfyller strenge krav til økotoksisitet, nedbrytbarhet og bioakkumulerbarhet.
  • Er effektivitetstestet innenfor spesifikke bruksområder.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*
25 000 NOK
Minimum 6 250 NOK pr resept
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4000 NOK
Kontrollbesøk i Europa
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Minimum 6 250 NOK pr nye resept
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt *
12 500 NOK
Minimum 3 125 NOK pr resept
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Minimum 6 250 NOK pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.