Svanemerkets miljøkrav til rengjøringsmidler


Universalrengjøring, allrent, wc-gel, skurekrem og spray til vask av bad og kjøkken kan svanemerkes. Svanemerket viser at rengjøringsmiddelet er best i klassen på miljø – blant annet fordi det er effektivt og tilfredsstiller strenge krav til miljø- og helse-egenskapene til innholdsstoffene.

Produkter som universalrengjøring, allrent, wc-gel, baderomsspray, skurekrem og kjøkkenspray kan merkes.

Kjemikaliene som inngår skal oppfylle krav som gjelder:

  • Giftighet
  • Biologisk nedbrytbarhet
  • Bioakkumulering

I tillegg er det krav til arbeidsmiljø/helse, at produktene skal vaske effektivt rent, og til at både type og mengde emballasje skal være i tråd med sirkulær økonomi.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Christine Opland

markedsrådgiver

+47 91177270co@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgiften beregnes pr. varegruppe. Rengjøringsmidler består av varegruppene:

  • Gulv- og allrengjøringsmidler
  • Rengjøringsmidler til kjøkken, glass, speil og blanke overflater
  • Utendørs- og spesialrengjøringsmidler
  • Bad- og sanitærrengjøringsmidler

Den årlige lisensavgift beregnes samlet for produktgruppen rengjøringsmidler. Det vil si at det beregnes en årsavgift pr. lisensinnehaver for produktgruppen. Dette skjer ved at omsetningen for de forskjellige varegruppene/lisensene slås sammen før den årlige lisensavgiften beregnes.

SøknadsavgifterPris eks. mva
Ny søknad*
25 000 NOK
Minimum 6 250 NOK pr resept
Kontrollbesøk i NordenInkludert i søknadsavgiften
Ekstra kontrollbesøk 4000 NOK
Kontrollbesøk i Europa
12 500 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Kontrollbesøk utenfor Europa
20 000 NOK
8 500 NOK pr. ekstra dag
Utvidelse/endring av lisens avhenger av vår tidsbruk**
Mindre enn 4 timer
4-8 timer
Mer enn 8 timer

3 125 NOK
6 250 NOK
12 500 NOK
Minimum 6 250 NOK pr nye resept
Fornyelsesavgift
Søknad om fornyelse før lisensen har utløpt *
12 500 NOK
Minimum 3 125 NOK pr resept
Fornyelsesavgift*
Søknad om fornyelse etter at lisensen har utløpt
25 000 NOK
Minimum 6 250 NOK pr resept
Overføring av lisensen til et annet foretak3 125 NOK
Årlige lisensavgifterPris eks. mva
For salg i Norden0,3 % av omsetningen til de svanemerkede produktene opp til 50 millioner EUR***.
0,05 % av omsetning til de svanemerkede produktene som overstiger 50 millioner EUR***
Minimumsavgift for Norden
(gjelder også for lisenser uten salg i Norden)
2 000 EUR***
For salg utenfor Norden
(hvis de svanemerkede produktene omsetter for mer enn 300 000 € utenfor Norden)
2 000 EUR***

* Når både søker og produsent er mikroforetak, halveres søknads- og fornyelsesavgiften. Mikro-foretak er i denne sammenheng definert som virksomheter med maksimalt 10 ansatte og en samlet årlig totalomsetning under 2 mill. €.

** Administrative endringer, som nye opplysninger om lisensinnehaver, faktureres ikke.

*** Årsavgiften er oppgitt i euro. Norges Banks eurokurs første bankdag i året legges til grunn ved omregning fra euro til NOK.