Svanemerkets miljøkrav til vaskehall for bil og andre kjøretøy

Svanemerket viser at vaskehallen er den beste i klassen på miljø – blant annet fordi den bruker svanemerkede vaskemidler, reduserer utslipp av tungmetaller og olje med 90%, og vannforbruket med 80%.

Vaskeanlegg for personbiler, busser, lastebiler, tog og andre sporgående transportmidler kan svanemerkes.

Kravene til en Svanemerket vaskehall stimulerer til en utvikling mot ressursbesparende og effektive vaskehaller uten miljøforstyrrende utslipp til luft, jord og vann.

De viktigste kravene gjelder:

 • Anleggets fysiske utforming
 • Vannforbruk
 • Kjemikaliehåndtering
 • Utslippskontroll
 • Avfallhåndtering
 • Rutiner for drift og vedlikehold

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Ta kontakt, så hjelper vi deg. Oppgi gjerne hvilket produkt du vurderer å miljømerke med Svanemerket.

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsrådgiver

+47 47705752bos@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. Alle oppgitte priser er eks mva. Mva tilkommer. Vaskehaller består av varegruppene:

 • Vaskehaller til bil, buss og lastebil
 • Vaskehaller til tog

Søknadsavgift og årsavgift beregnes pr. varegruppe. 

Grunnlisens

Søknadsavgiften er 25 000 kr. Kontrollbesøk i Norden er inkludert i søknadsavgiften.

En grunnlisens kan omfatte flere referanseanlegg, og årlig lisensavgift for en grunnlisens til bilvaskehaller er 12 000 kr. 
Årlig lisensavgift for en grunnlisens til vaskehall til tog er 18 000 kr.

Totalleverandører av kjemi, vaskemaskiner, renseanlegg o.l. til vaskehaller kan søke om grunnlisens for sin løsning. Vaskehaller som søker Svanemerket basert på en totalleverandørs grunnlisens vil få en forenklet søknadsprosess.

Søknadsavgiften på 25 000 kr dekker saksbehandling og kontrollbesøk for ett referanseanlegg.

Referanseanlegg utover det ene som dekkes av søknadsavgiften på 25 000 kr, vil bli fakturert med en utvidelsesavgift per anlegg.

Utvidelsesavgiften avhenger av vår tidsbruk på søknaden, og er som følger: 

0-4 timer saksbehandling kr 3 125
4-8 timer saksbehandling kr 6 250
>8 timer saksbehandling kr 12 500 

Dersom ekstra referanseanlegg krever kontrollbesøk, faktureres en kontrollbesøksavgift på 4000 kr for kontrollbesøk i Norden.

Frittstående vaskehaller

Frittstående vaskehaller har en søknadsavgift 25 000 kr. Kontrollbesøk i Norden er inkludert i søknadsavgiften. 
Årlig lisensavgift per bilvaskehall er 9 000 kr. 
Årlig lisensavgift per vaskehall til tog er 36 000 kr.

Vaskehallkjeder

Søknadsavgiften for en vaskehallkjede* er 25 000 kr, dog minst 5 000 kr per vaskehall, under følgende forutsetninger:

 • Søknadene er basert på en grunnlisens
 • Kjeden skal ha 1 hovedkontakt med ansvar for hele søknadsprosessen for bilvaskehallene, herunder innsending av dokumentasjon for hver bilvaskehall og all annen oppfølging av søknadene
 • Hovedkontakten vil også ha ansvar for senere faglig oppfølging av lisenser, som f.eks. etterkontroll o.l.
 • 1 hovedkontakt hos kjeden, med ansvar for all økonomisk oppfølging av søknader og lisenser. Kjeden sentralt faktureres for søknadsavgifter og den årlige lisensavgiften
 • Hovedregelen er at 15 % av bilvaskehallene innenfor kjeden skal ha kontrollbesøk, dog minst 5 stk. per kjede. Kontrollbesøk er inkludert i søknadsavgiften

* En kjede er i denne sammenheng definert som en gruppe bilvaskehaller med samme konsept/navn/brand.

Årlig lisensavgift per bilvaskehall er 9 000 kr. 
Årlig lisensavgift pr. vaskehall til tog er 36 000 kr.