Art Garden, Nedre Storgate 62, Brandtenborggata 7 og 9, 3012 Drammen (2023)

Sist oppdatert 17 jan 2024
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Godt tilrettelagt for at du kan kildesortere