Svanemerkets krav til bygg

Et svanemerket bygg er et godt miljøvalg blant annet fordi det har lavt energiforbruk, godt inneklima og høy kvalitet.

Produktgruppen inkluderer kontorbygg, utdanningsbygg (skoler, barnehager), og boligbygg (småhus, leilighetsbygg, studentboliger).

Svanemerket er et godt verktøy for å oppføre bygg som er bedre valg for miljøet, klimaet og for alle som oppholder seg i dem. Kravene legger vekt på ressurseffektivitet, lavere klimabelastning, en mer sirkulær økonomi uten miljøgifter, og bevaring av naturmangfold. De fremmer også bygg med godt inneklima og høy kvalitet.

Svanemerkets krav er dessuten et godt verktøy for å vise samsvar med EU-taksonomien Annex 1 for oppføring av nye bygninger.

Det er egne krav til rehabilitering av bygg.

Kravene til bygg inkluderer blant annet:

  • Lavt energibehov, som tilsvarer 10-15 % lavere energibehov enn myndighetskravet, og minst 10 % lavere enn nivået for NZEB (Nearly Zero-Energy Buildings)
  • Lavere klimabelastning fra CO2-intensive materialtyper som betong
  • Kontroll av prosjektering og utførelse innen blant annet dagslys, akustikk og fukthåndtering  
  • Begrensing av miljø- og helseskadelige kjemikalier i byggevarer
  • Loggbok over materialer for å sikre sporbarhet for komponentene i bygget, noe som er viktig for økt ombruk av materialer og en mer sirkulær økonomi
  • Tiltak som bevarer og forbedrer naturmangfoldet på tomta
  • Kontroll med byggeprosessen, med blant annet avfallshåndtering.

For leverandører av byggevarer og materialer

Supply Chain Declaration Portal er der leverandører deklarerer egenskapene til byggevarer og materialer som skal brukes i det svanemerkede bygget.

Slik søker du iht. forrige generasjon krav (vrs 3)

Ønsker du å svanemerke ditt bygg i henhold til vrs 3 må du laste ned søknadsskjema, fylle ut alle relevante felter og sende til post@svanemerket.no For søknad på nyeste krav se faktaboksen «slik søker du» over.

Husproduktportalen (for vrs 3)

Lisenssøkere på vrs 3 og deres leverandører vil få tilgang til husproduktportalen. Leverandører kan deklarere egenskapene til byggevarer og materialer som skal brukes i det svanemerkede bygget. Lisenssøkere kan finne produkter som kan brukes i svanemerkede prosjekter og lage materiallister til deres prosjekter.

Vil du vil vite mer om miljøsertifisering med Svanemerket?

Boliger og kontorbygg

Bjørn Olav Aarø Strandli

markedsansvarlig

+47 47705752bos@svanemerket.no

Skoler og barnehager

Tormod Lien

seniorrådgiver anskaffelser

+47 92837959tl@svanemerket.no

Miljøfaglige spørsmål

Ingerid Zeiner

teAMLEDER BYGG/miljørådgiver

+47 41514909iz@svanemerket.no

Hva koster det?

Søknadsavgift og lisensavgift fastsettes etter utfyllende dialog med kunden. Avgiftene vil være avhengige av byggenes likhetsgrad og byggevolum.