Bekkeskogen Allé - Bekkeskogen 31-48, 3173 Vear (2022/2023)

Sist oppdatert 31 aug 2023
  • Godt isolert og trenger lite energi – et godt klimatiltak som også kan gi deg lavere strømregning
  • Bra inneklima pga god ventilasjon og Svanemerkets strenge kontroll med kjemikaliene i bygget og alle byggematerialene 
  • Streng kontroll med byggeprosessen øker kvaliteten på huset og forhindrer mange byggefeil